Om Alternativ til Vold

Alternativ til Vold er et behandlingstilbud til voksne som utøver vold, og voksne og barn som lever med vold i familien eller har vært utsatt for vold. Noen kontor kan også tilby hjelp til ungdom som utøver vold. Alle som ønsker hjelp fordi de lever i en familie der det er vold, kan ta kontakt med sitt lokale ATV kontor for å få vite mer om tilbudet. Hovedoppgaven i ATV er å tilby hjelp og behandling. ATV skal også drive kunnskapsutvikling på feltet vold i nære relasjoner, og gjennom utadrettet virksomhet som veiledning, kursing og rådgivning bidra til økt kunnskap om familievold i hjelpeapparatet og bistå myndighetene i deres arbeid på feltet.

Åpenhetsloven

ATVs forvaltning av åpenhetsloven – Se rapport HER

Våre kontorer

ATV har 15 kontorer i Norge med behandlingstilbud for utøvere av og utsatte for vold i nære relasjoner. Se ditt nærmeste kontor for informasjon om det lokale tilbudet og for å komme i kontakt med oss.