Ledelse

ATVs ledergruppe

Siden 2007 har ATV vært gjennom en betydelig vekst. Organisasjonen har i dag 15 kontorer i Norge, og flere er under planlegging. Denne veksten har fordret et fokus på organisasjonsutvikling. ATV har i dag en god organisasjonsstruktur som legger til rette for at organisasjonen kan ivareta sine faglige oppgaver på en god måte. ATV har i dag tre ledernivåer; kontorleder ved det enkelte ATV-kontor, regionledere (Vest, Sør og Øst), og en ledergruppe for stiftelsen sentralt. Ledergruppen i ATV består av direktør Marius Råkil, assisterende direktør Per Isdal, og økonomi – og HR-sjef Margrethe Høgeid Fernández, samt regionlederne. Ragna Lundgaard er leder for region Øst og Nord som består av ATV Oslo, ATV Romerike, ATV Asker & Bærum, ATV Drammen og ATV Follo,  ATV Tromsø og ATV Finnmark. Cecilie Guldvog er leder for region Sør som består av ATV Vestfold, ATV Telemark, ATV Arendal og ATV Kristiansand. Per Isdal er leder for region Vest som består av ATV Stavanger og ATV Bergen. Inntil videre er også ATV Trondheim knyttet til region Vest.

ATVs organisasjonskart

ATVs øverste organ er stiftelsens styre. Styret har 4 medlemmer. Gudleik Grimstad er styreleder. Han er fakultetsdirektør på SV-fakultetet, UiO. Øvrige eksterne styremedlemmer er Ann Kristin Hegdal og Inger-Margrete Svendsen. Ann Kristin jobber til daglig ved Follo DPS og Inger-Margrete er psykologspesialist innen organisasjon og ledelse, hun jobber i LOVas – et selskap hun har drevet siden 1996. Det er et personlig verv å sitte som eksternt styremedlem i ATV. De ansatte i ATV har også et medlem i styret. For tiden er det Hanne Kristin Hop som har dette vervet. Øystein Wammer-Pettersen er vararepresentant for Hop.

Styret i ATV

ATVs ledergruppe

Bilde: Marius Råkil
Bilde: Per Isdal
Bilde: Margrethe Høgeid Fernandez
Bilde: Cecilie Guldvog
Bilde: Ragna Lundgaard