Ledelse

ATVs ledergruppe

Siden 2007 har ATV vært gjennom en betydelig vekst. Organisasjonen har i dag 14 kontorer i Norge, og flere er under planlegging. Denne veksten har fordret et fokus på organisasjonsutvikling. ATV har i dag en god organisasjonsstruktur som legger til rette for at organisasjonen kan ivareta sine faglige oppgaver på en god måte. ATV har i dag tre ledernivåer; kontorleder ved det enkelte ATV-kontor, regionledere (Vest, Sør og Øst), og en ledergruppe for stiftelsen sentralt. Ledergruppen i ATV består av direktør Marius Råkil, assisterende direktør Per Isdal, og økonomi – og HR-sjef Margrethe Høgeid Fernández, samt regionlederne. Ragna Lundgaard er leder for region Øst som består av ATV Oslo, ATV Romerike, ATV Asker & Bærum, ATV Drammen og ATV Follo. Inntil videre er ATV Tromsø og ATV Finnmark knyttet til region Øst. Cecilie Guldvog er leder for region Sør som består av ATV Vestfold, ATV Telemark, ATV Arendal og ATV Kristiansand. Per Isdal er leder for region Vest som består av ATV Stavanger og ATV Bergen.

ATVs organisasjonskart

ATVs øverste organ er stiftelsens styre. Styret har 4 medlemmer. Tove Beate Pedersen er styreleder. Hun jobber til daglig i Norsk Psykologforening. Øvrige eksterne styremedlemmer er Thore Langfeldt og Sidsel Platou Aarseth. Thore jobber til daglig som leder av Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST), Sidsel er ansatt i Statens helsetilsyn. Det er et personlig verv å sitte som eksternt styremedlem i ATV. De ansatte i ATV har også et medlem i styret. For tiden er det Morten Nystrøm som har dette vervet. Hanne Kristin Hop er vararepresentant for Nystrøm.

Styret i ATV

ATVs ledergruppe

Bilde: Marius Råkil
Bilde: Per Isdal
Bilde: Margrethe Høgeid Fernandez
Bilde: Cecilie Guldvog
Bilde: Ragna Lundgaard