>

ATV Trondheim

Om kontoret 

ATV Trondheim åpnet 1. september 2020 og er finansiert av staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD) og Trondheim kommune.  ATV Trondheim sitt behandlingstilbud er for personer med bostedsadresse i Trondheim kommune.

Vårt oppdrag  

ATV Trondheim er et behandlingstilbud for voksne som ønsker å slutte å bruke vold mot partner eller barn, voksne som blir/har blitt utsatt for vold fra partner (siste tre år), og deres barn. Vi tilbyr hjelp til hele familien der det anses som trygt og hensiktsmessig. Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos alle i familien, enten de bor sammen eller hver for seg. Tilbudet gjelder alle typer vold.

Behandlingstilbud 

Behandlingstilbudet er individuelt tilpasset. Vi tilbyr individualterapi, gruppeterapi og familierettede tilbud. I enkelte familier gjennomføres parsamtaler, familiesamtaler og samspillsterapi. Vi kan også delta i samarbeid med andre tjenester.

Gruppetilbud  

Ikke-voldsgruppe: et terapitilbud til menn som sliter med at de opptrer skremmende og aggressivt, og som ønsker å få hjelp til å slutte å utøve vold overfor sine nærmeste. 

Gruppe for utsatte kvinner: terapitilbud til kvinner som har brutt ut av et voldelig forhold, og som sliter med den daglige fungeringen som konsekvens av volden de har vært utsatt for. 

Bryt voldsarven: et kurs for voksne som har vokst opp med vold, og som er redde for hvordan de vil bli påvirket av egen oppvekst når de selv blir foreldre. Kurset er rettet mot de som har tenkt å bli foreldre eller er foreldre til små barn. Kurset går over 12 timer fordelt på tre dager.

Har du spørsmål eller ønsker å delta, ta kontakt med:

Borgar Larsgård Borgar.Larsgård@atv-stiftelsen.no eller Hege Renée Welde Hege. Welde@atv-stiftelsen.no

Egenandel  

Tar du kontakt selv og starter i individualterapi er det en egenandel på 300,- pr time. Pris for gruppeterapi er 150,- pr. person pr. gang. Er du henvist fra førstelinjetjenesten er det ingen egenandel.

Undervisnings- og veiledningsoppdrag 

Forespørsler om undervisning eller veiledning rettes til kontorleder Hege Welde på hege.welde@atv-stiftelsen.no.

Kontakt  

ATV Trondheim er et spesialisert lavterskeltilbud. Du kan direkte kontakt uten henvisning. Vi kan kontaktes på vår epostadresse: trondheim@atv-stiftelsen.no, eller på telefon 73 50 45 00. Vi besvarer telefonen 08:00 – 15:30 når vi er ledige. Får du ikke svar, legg igjen beskjed på svarer, og vi kontakter deg så raskt vi kan.

OBS! Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post. Oppgi ditt telefonnummer og vi ringer deg tilbake. 

Vi tar imot henvisninger fra leger, barnevern, familiekontor og andre aktuelle instanser. 

Henvisningsmal generell ATV Trondheim finner du HER

Henvisningsmal for barnevernstjenesten finner du HER

 

 

 

 

Vis kart

Ansatte i Trondheim