>

ATV Trondheim

Om kontoret
ATV åpner nytt kontor i Trondheim i september 2020. ATV Trondheim er finansiert av staten ved Barne- og familiedepartementet (BDF) og Trondheim kommune. Vi gir tilbud til personer med bostedsadresse i Trondheim.  

ATV Trondheim tilbyr behandling til hele familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Behandling gis til både voksne menn og kvinner som utøver vold eller blir skremmende og aggressiv enten mot partner, ekspartner eller barn. Familiemedlemmer som utsettes eller nylig har vært utsatte for vold kan også tilbys behandling ved ATV Trondheim.  

Vi tilbyr individualterapi, gruppeterapi og familierettede tilbud.  

Kontakt
ATV Trondheim er et spesialisert lavterskeltilbud. Du kan direkte kontakt uten henvisning. Vi kan nå kontaktes på vår epostadresse: trondheim@atv-stiftelsen.no Oppdatering av kontaktinformasjon gis på nettsidene.  

Vi tar også imot søknader/henvisninger fra leger, barnevern, familiekontor og andre aktuelle instanser.  

Forventet oppstart av behandling er i oktober 2020.   

 

 

 

 

 

 

Vis kart

Ansatte i Trondheim