>

ATV Telemark

Om kontoret

ATV Telemark ble etablert i 2000 med lokaler i Langesund og i 2010 flyttet vi til nye lokaler i Porsgrunn sentrum. ATV Telemark er fullfinansiert av Barne- og familiedepartementet, og tilbyr behandling til personer med bostedsadresse i Telemark.

Vårt oppdrag

ATV Telemark har et familiemandat, som vil si at vi tilbyr behandling til voksne menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, og deres utsatte for vold i nære relasjoner, både voksne og barn.

Behandlingstilbud

ATV Telemark er et tilbud for voksne som ønsker å slutte å bruke vold mot partner eller barn, og for voksne og barn som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos alle i familien, enten de bor sammen eller hver for seg. Tilbudet for utøvere og utsatte foregår poliklinisk, det vil si at du kommer til kontoret vårt for samtaler ca. en gang i uken.

Dersom din partner går i behandling vil du få tilbud om en informasjons-samtale der det blir gitt informasjon om ATVs behandling, samt annen viktig informasjon som kan være nyttig for deg i din situasjon. Ved ytterligere behov kan vi også tilby behandling, med fokus på reaksjoner på å leve med vold. Et eget tilbud kan gis til barna som har vært utsatte for familievold, ofte i form av familiesamtaler.

Vi kan også tilby gruppeterapi til voksne og barn.

ATV Telemark tilbyr også foreldreveiledning/kurs individuelt og i gruppe, samt parsamtaler.

Kurstilbud

Bryt Voldsarven – Nytt kurs i november 2024

Torsdag 7.november og fredag 8.november fra kl.16:30 til kl.19:30 og lørdag 9.november fra kl.10:00 til kl.16:00

Er du redd for at ditt barn eller barnet dere venter kan få det slik du selv hadde det i egen oppvekst?

Grenland Familiekontor og Alternativ til Vold tilbyr kurs for foreldre der en eller begge har vokst opp med vold og utrygghet i familien.

Målgruppe: Kommende foreldre eller foreldre med små barn. Motivasjon for å forhindre vold i eget foreldreskap.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Bård Billbo Tofsland, e-post: bardbillbo.tofsland@bufetat.no eller Randi Elizabeth Eeg Anderssen, e-post: randi.anderssen@atv-stiftelsen.no 

Se invitasjon til kurset HER

ATV Telemark tilbyr Bryt voldsarven-kurs i samarbeid med Grenland familiekontor 19. 21. oktober 2023. Målgruppen er voksne mennesker som har erfaringer med vold i egen oppvekstfamilie, og som er opptatt å forhindre at de selv skal utøve vold mot sine barn.

Kursinnhold:

  • Bevisstgjøring og kunnskap om sammenhengen mellom egen oppvekst og de utfordringer man selv kan få som foreldre
  • Bearbeiding og restrukturering av voldserfaringer i egen oppvekst
  • Reduksjon av skam og usikkerhet gjennom å dele tanker, frykt og erfaringer i en gruppe med mennesker med lignende erfaringer
  • Kunnskap om barn og barns behov. Bevisstgjøring for trygt foreldreskap.

Påmelding til Bryt Voldsarven-kurs: https://familieliv.no/ 

Vårt kontor i Telemark tilbyr også veiledning og kurs som tilpasses de enkeltes behov.

Kontakt

ATV Telemark er et spesialisert lavterskeltilbud og du kan ta direkte kontakt med oss uten å ha henvisning. ATV Telemark har ikke refusjonsordning. ATV har en egenandel på kr 350- pr time. For gruppebehandling vil egenandelen variere ut i fra hva slags gruppe det dreier seg om.

Etter å ha mottatt en henvisning drøftes saken i team. Hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby, vil du få tilbud om en avklarings samtale og en kartleggingssamtale. Da har vi fått ytterligere informasjon slik at vi på nytt kan gjøre en vurdering av om ATV er rett instans for deg. Du mottar så beskjed fra oss om du får et behandlingstilbud eller ikke.

Henvisningsmal til barnevernstjenesten finner du HER

Henvisningsmal generell finner du HER

 

Vi kan kontaktes på telefon. Dersom du ikke får kontakt, legg igjen en beskjed på svareren med navn og nummer, så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post eller kontaktskjema

Vår postadresse er:
ATV Telemark
Postboks 161
3901 Porsgrunn

  • 35 55 98 00
    Telefontid: 09.00 - 15.00, man-fre
  • Besøksadresse: Storgata 118, 3921 Porsgrunn
    Postadresse: Postboks 161, 3901 Porsgrunn
Vis kart

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Ansatte i Telemark

ATV Telemark finansieres av: