Kurs og veiledning

ATV har siden starten i 1987 stått for en omfattende kunnskapsformidling gjennom foredrag, kurs og veiledning, både nasjonalt og internasjonalt. ATV ser på kunnskapsformidling som en del av sitt samfunnsoppdrag. Dersom det er ønske om foredrag, kurs eller veiledning, ta kontakt med det lokale ATV-kontoret i din region, eller med ATV sentralt ved Ingunn Rangul Askeland, e-post ingunn.askeland@atv-stiftelsen.no.

I samarbeid med den enkelte oppdragsgiver vil vi skreddersy undervisningen slik at den vil passe det konkrete oppdraget.

Kurs/undervisning

ATV ønsker å bidra til å øke kunnskapen og kompetansen hos fagfolk som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med voldsproblematikk.

Annethvert år arrangerer vi Nordisk konferanse om vold og behandling, der fagfolk fra hele Norden kan møtes for å høre på internasjonale eksperter og dele kunnskap og erfaringer med hverandre.

Vi arrangerer også flere kurs i løpet av året med ulike temaer innen voldsfeltet. Vi legger ut informasjon om disse på forsiden, les her: lenke, og på vår FB side: Gå til facebook

Veiledning

ATV har lang erfaring med veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk. Ansatte ved ATV har kunnskap om hvordan volden kan forstås som psykologisk problem for dem som har egne aggresjonsproblemer, følgene for dem som berøres direkte, og hvordan volden påvirker oss som hjelpere.

Vi har blant annet lang erfaring med individuell veiledning av helsepersonell og veiledningsgrupper for ansatte i barneverntjenesten, kriminalomsorgen og krisesentre. Som regel vil da veiledningen skje i grupper med 6-8 deltagere som møtes månedlig, og det vil ofte være to faste gruppeveiledere fra ATV. Vi legger vekt på utvikling av veiledningsgruppen over tid, slik at det kan bli et trygt sted å ta opp både gode erfaringer og usikkerhet i arbeidet. Vår erfaring er at veiledningsgrupper gir grobunn for vekst og økt mestringsopplevelse i et krevende arbeid, og kan forebygge sekundærtraumatisering og andre belastningsreaksjoner.

Ta kontakt med ditt nærmeste ATV-kontor eller vårt hovedkontor (22401110 / post@atv-stiftelsen.no) for nærmere informasjon.