>

ATV Finnmark

Neahtasiidu jorgaluvvu davvisámegillii áiggi miel’

Om kontoret 
ATV Finnmark ble opprettet ved årsskiftet 2019/ 2020. Kontoret er finansiert med tilskudd fra staten ved Barne- og Familiedepartementet. Kontoret er geografisk plassert i Alta, og skal i denne omgang ha fast utekontor i Karasjok og Kirkenes. Behandlingstilbudet er et tilbud til hele befolkningen i Finnmark. Tilbudet skal særlig tilrettelegge for at den samiske befolkningen blir møtt på sine språklige og kulturelle behov.

 Vårt oppdrag 
ATV Finnmark tilbyr behandling til både den som utøver vold og de som utsettes for vold i nære relasjoner (både voksne og barn) og deres familier. Det betyr alle i familien som er berørt av vold eller aggresjonsproblematikk kan få hjelp hos ATV.

ATV tilbyr også konsultasjon i enkeltsaker, undervisning, veiledning eller annen kompetanseheving. Vi arbeider gjerne sammen med lokale etater som familievern, barnevern, krisesenter eller andre kommunale helse- og sosialtjenester.

 Behandlingstilbud
Ved ATV tilbyr vi ulike former av behandling; individuell terapi (vanligvis en time pr uke), gruppeterapi, par- og familiesamtaler. ATV Finnmark har som målsetning å tilby ulike typer gruppebehandling. Blant annet:

 Ikke-voldsgruppe: et terapitilbud til menn som sliter med at de opptrer skremmende og aggressivt, og som ønsker å få hjelp til å slutte å utøve vold overfor sine nærmeste.

 Bryt voldsarven: et kurs rettet mot voksne som har vokst opp med vold og utrygghet, og som er bekymret for å ta med seg voldserfaringene sine inn i det å selv skulle være foreldre.

 Kontakt
ATV Finnmark er et spesialisert lavterskeltilbud hvor det er mulig for deg å ta kontakt uten henvisning. Dersom du representerer en faginstans, ønsker vi derimot en skriftlig henvisning.

Behandlingstilbudene i ATV har ikke refusjonsordning. Det er en egenandel på kr 300,- for voksne utøverklienter i individualterapi. Klienter med en årsinntekt på mindre enn 3 G (3 x grunnbeløpet i folketrygden) vil få gratis behandling. For gruppebehandling vil egenandelen variere utfra hva slags gruppe det dreier seg om.

Etter å ha mottatt en henvisning, enten fra klienten selv, eller fra en faginstans, drøftes saken i vårt inntaksteam. Hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby vil du få tilbud om en kartlegging der vi sammen avklarer hvilken behandling du trenger og om ATV er den instansen som i din situasjon kan hjelpe deg best.

 Telefon
Vi besvarer telefonen 09:00 – 15:30 når vi er ledige. Får du ikke svar, legg igjen beskjed på svarer, og vi kontakter deg så raskt vi kan.

OBS! Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post eller kontaktskjema. Oppgi tlf.nr og vi ringer tilbake.

 

 

 

 

Vis kart