Jobb i ATV

ATV er en arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et godt familieperspektiv på vold i nære relasjoner og dette er vårt faglige satsingsområde. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og innen nyere utviklings- og tilknytningsteori. Ansatte i behandlerstillinger på ATV har også oppgaver knyttet til fagformidling og veiledningsoppdrag.

Dette kan ATV tilby:

  • En spennende og givende jobb i en kunnskapsorganisasjon i utvikling
  • Et levende og inkluderende arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere
  • God balanse mellom arbeid og fritid
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning
  • Tariffavtale i Virke: Landsoverenskomsten for Helse og Sosiale tjenester
  • Konkurransedyktig lønn
  • God seniorpolitikk
  • Månedlige interne felles fagdager og årlig personalseminar

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap.

 

Ledige stillinger

ATV Tromsø søker nå:

1 psykolog/ terapeut i 100% fast stilling, eventuelt i ett års engasjement frem til 1.1.2022

1 psykolog/psykologspesialist med barnefaglig kompetanse i 100% fast stilling

 

ATV Vestfold søker psykolog/psykoterapeut i et  vikariat i en 100% stilling. 

Se stillingsutlysning HER

ATV Romerike søker psykolog/terapeut til et 100% svangerskapsvikariat. 

Se stillingsutlysning HER