Jobb i ATV

ATV er en arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et godt familieperspektiv på vold i nære relasjoner og dette er vårt faglige satsingsområde. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og innen nyere utviklings- og tilknytningsteori. Ansatte i behandlerstillinger på ATV har også oppgaver knyttet til fagformidling og veiledningsoppdrag.

Dette kan ATV tilby:

  • En spennende og givende jobb i en kunnskapsorganisasjon i utvikling
  • Et levende og inkluderende arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere
  • God balanse mellom arbeid og fritid
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning
  • Tariffavtale i Virke: Landsoverenskomsten for Helse og Sosiale tjenester
  • Konkurransedyktig lønn
  • God seniorpolitikk
  • Månedlige interne felles fagdager og årlig personalseminar

Ledige stillinger

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap.

Psykologspesialist / psykolog / psykoterapeut
ATV Bodø søker psykologspesialist / psykolog / psykoterapeut i 100% fast stilling.
Stillingsutlysningen finner du her.

Psykolog / psykoterapeut
ATV Stavanger søker psykolog / psykoterapeut i 100% engasjement i ett år.
Stillingsutlysningen finner du her.

Psykologspesialist
Drømmejobb i Nord! ATV Finnmark søker psykologspesialist eller erfaren psykolog til 100% fast stilling.

Stillingsutlysningen finner du her.

Psykologspesialist
Vi søker psykologspesialist til 100% fast stilling til nytt kontor i Finnmark.

Stillingsutlysningen finner du her.

Psykolog/psykoterapeut
ATV Arendal søker psykolog/psykoterapeut til 100% fast stilling.

Stillingsutlysningen finner du her.

Psykolog/psykoterapeut
ATV Romerike søker psykolog/psykoterapeut til 100% fast stilling.

Stillingsutlysningen finner du her