Har du lyst til å jobbe hos oss?

Alternativ til Vold er en privat stiftelse som gjennom sitt arbeid med vold skal øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. Vår klientgruppe er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn.

Alternativ til Vold har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/fagutvikling. Vi har i dag 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV kontorer i Norden. Vi er i dag ca 105 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV er en arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Vi søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap.

Dette kan ATV tilby:

  • En spennende og givende jobb i en kunnskapsorganisasjon i utvikling
  • Varierte arbeidsoppgaver. Klinisk arbeid, prosjektarbeid, samarbeid med andre instanser, veiledning og undervisning.
  • Et levende og inkluderende arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere
  • God balanse mellom arbeid og fritid
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning
  • Tariffavtale i Virke: Landsoverenskomsten for Helse og Sosiale tjenester
  • Konkurransedyktig lønn
  • God seniorpolitikk
  • Månedlige interne felles fagdager og årlig personalseminar

Ledige stillinger