Jobb i ATV

ATV er en arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et godt familieperspektiv på vold i nære relasjoner og dette er vårt faglige satsingsområde. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og innen nyere utviklings- og tilknytningsteori. Ansatte i behandlerstillinger på ATV har også oppgaver knyttet til fagformidling og veiledningsoppdrag.

Dette kan ATV tilby:

  • En spennende og givende jobb i en kunnskapsorganisasjon i utvikling
  • Et levende og inkluderende arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere
  • God balanse mellom arbeid og fritid
  • Trening i arbeidstiden
  • God pensjonsordning
  • Tariffavtale i Virke: Landsoverenskomsten for Helse og Sosiale tjenester
  • Konkurransedyktig lønn
  • God seniorpolitikk
  • Månedlige interne felles fagdager og årlig personalseminar

Ledige stillinger

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap.

ATV Tromsø søker to dyktige og selvstendige kolleger. Søknadsfrist 8.november – Se stillingsutlysning HER

ATV  har i forbindelse med opptrappingsplan for arbeidet med vold i nære relasjoner fått midler til å opprette et nytt kontor i Finnmark. Nå søker ATV Finnmark en leder til kontoret samt tre 100% faste stillinger for psykologer / psykologspesialister / psykoterapeuter. Søknadsfrist 8.november – Se stillingsutlysning HER

Stillingsutlysning for ATV Finnmark oversatt til samisk finner du HER

ATV Bodø søker psykologspesialist/psykolog/terapeut i 100% fast stilling. Søknadsfrist er 14.november

Stillingsutlysning for ATV Bodø finner du HER

ATV Stavanger søker psykolog/psykoterapeut til ett års engasjment

Stillingsutlysning for ATV Stavanger finner du HER