Personvern og bruk av cookies

Personvernerklæring for ATVs webside og Pindena påmeldingssystem 

1          Hvem vi behandler opplysninger om og hvordan
opplysningene innsamles

Personopplysningene samles inn på følgende måte:

  1. Ved påmelding på kurs og konferanse via Pindena.
  2. Ved abonnement på våre nyhetsbrev på e-post.
  3. Ved aksept av informasjonskapsler («cookies») på vår hjemmeside.

Personopplysninger som samles inn på andre måter, for eksempel ved konsultasjoner, omfattes ikke av denne personvernerklæringen. Helseopplysninger, med unntak av frivillige opplysninger om matallergier, innhentes ikke på de måter som er nevnt ovenfor, med mindre de frivillig oppgis ved påmelding til kurs og konferanse.

Stiftelsen Alternativ til Vold, ved direktør Marius Råkil, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knytte seg til identifiserbare personer, slik dette begrepet er definert i personopplysningsloven artikkel 4 (1).

2           Formål og typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Stiftelsen Alternativ til Vold behandler personopplysninger i forbindelse med vårt nyhetsbrev og vårt online påmeldingsskjema til kurs og konferanser.

På vår webside kan man legge inn e-postadresse for å motta vårt nyhetsbrev. Vi samler da kun inn e-postadressen som lagres og behandles i en database  (vi bruker MailChimp til dette).

I vårt elektroniske påmeldingsskjema til kurs og konferanser, som driftes via Pindena, samler vi inn følgende data: navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, organisasjon/foretak, land, stilling/jobbtittel og eventuelle mathensyn/allergier.  Disse dataene lagres og behandles konfidensielt av vår leverandør Pindena.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b for privatkunder.

3           Fakturering

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom kunden ber om dette. For privatkunder benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura.

4           Hvem vi deler opplysningene med

Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører innen drift og support av IT og web-baserte tjenester og regnskap/revisjon. Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss, kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med instrukser og inngått databehandleravtale. Dersom du ønsker mer informasjon om våre leverandører kan behandlingsansvarlig kontaktes.

Stiftelsen Alternativ til Vold utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre offentlig myndighet med hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

5           Lagring og oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer opplysningene så lenge kontakten med personen er aktiv, og aldri lenger enn 18 måneder etter at kontakten er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er nødvendig av hensyn både til personen det gjelder og for vår egen del.

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling er GDPR artikkel 6 nr. 1 og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, er GDPR artikkel 31 og 6 nr. 1 bokstav c.

6           Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg.

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser, ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel dersom vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn i våre regnskaper.

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen.

7           Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.

8           Kontakt oss

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til Stiftelsen Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 0184 Oslo, post@atv-stiftelsen.no, tlf: 22 40 11 10.

Cookies

Stiftelsen Alternativ til Vold bruker informasjonskapsler (cookies) på atv-stiftelsen.no – når du besøker våre nettsider samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Vi bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling og optimalisering av innhold.

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. PC-en bruker cookies for å kjenne deg igjen og se hva du gjør mens du besøker nettsider.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Hvis du velger å ikke akseptere cookies i din nettleser gjør vi oppmerksom på at nettstedet kanskje ikke fungerer optimalt.

Informasjonen vi innhenter via cookies vil kun bli benyttet av Stiftelsen Alternativ til Vold og våre eksterne webpartnere. Informasjonen vil ikke videreformidles til 3. part og/eller andre eksterne personer/selskaper. Vi lagrer aldri statistikk som kan identifisere deg personlig.