Forskning og faglig fordypning

Alternativ til Vold samarbeider med en rekke forskningsmiljø, andre organisasjoner og fagmiljø i utviklingen av ny kunnskap på voldsfeltet.

Vi har i mange år hatt et forskningssamarbeid med NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) der vi har studert den behandlingen som gis ved ATV for å lære mer om hva som er god behandling for de som utøver vold i familien.

ATV har også hatt et samarbeid med Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), med studien “Fedre, rus og vold», som beskriver utfordringer menn i voldsterapi opplever i foreldrerollen.

ATV har også gjennomført en rekke kliniske fagutviklingsprosjekt. For å lese mer om forskning ved ATV, eller om våre fagutviklingsprosjekt, følg lenkene. Under finner du også Konferansemateriell og bøker og fagartikler utgått fra ATV.