Informasjon i forbindelse med koronaviruset – oppdatert pr. 25.03.2020De ansatte i ATV har åpningstid på telefon hver dag fra 9.00-15.00 og vi følger opp våre klienter på telefon og med E-terapi. Vi kan ikke sette i gang nye behandlingsforløp i perioden fem til 13.april, men vi tar imot og registrerer nye henvendelser. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning. Dersom du er en fagperson, ta gjerne kontakt om du ønsker å drøfte sak, få råd eller veiledning. Vi kan møte samarbeidspartnere og andre fagpersoner via Microsoft Teams eller på telefon.

ATV følger løpende de råd og instruksjoner som gis fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen meddelte i går, 24.03.20,  at de viderefører alle smitteverntiltak som er innført frem til og med 13. april. Det betyr at virksomheter som ATV skal holde stengt for direkte klientaktivitet i perioden frem til 13.april.

Denne informasjonen vil oppdateres fortløpende. Vi må sammen gjøre det vi kan for å hindre videre smittespredning i samfunnet.

Det finnes alternativer til vold

I ATV forstår vi vold som uttrykk for et personlig problem. Dette kan du få hjelp til å endre på. ATV har i over 30 år både driftet og videreutviklet behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. I dag tilbyr vi behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Kommende kurs og konferanser

Ingen kommende kurs eller konferanser

Om ATV

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 14 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.