Stiftelsen Alternativ til Vold

ATV skal gjennom sitt arbeid mot vold øke trygghet og sikkerhet i familien. Vi tilrettelegger behandling ut fra kunnskap om at vold påvirker alle i familien.

Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Vi tilbyr behandling til alle medlemmer av familien; voksne og ungdommer som utøver vold, og voksne og barn som utsettes for vold, uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion og funksjonsevne. ATV hjelper personer som utøver vold i familien slik at de slutter å bruke vold og kan utvikle seg til trygge og omsorgsfulle partnere og foreldre. De som har vært utsatt for vold skal få hjelp slik at de kan få et liv uten vold og dens ettervirkninger.

Alternativ til vold ønsker å være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet vold i familien og behandling. Dette arbeidet gjøres gjennom våre tre hovedområder; behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.

For å få mer informasjon, trykk på knappene under.