Informasjon om Covid-19

Dersom du er privatperson og ønsker et behandlingstilbud, er det viktig at du er frisk og at du ikke har symptomer på influensa eller forkjølelse. Dersom du har vært i utlandet eller har vært sammen med noen som har vært smittet siste 10 dager, skal du ikke komme til time. Vi tilbyr e-konsultasjon for de som ønsker det.

Du kan ta kontakt direkte via telefon. Vi tar også imot henvisning, f.eks. fra fastlegen din. NB: Dersom du tar kontakt via epost, har vi av personvernhensyn ikke lov til å svare på epost. Vi kan ringe deg tilbake eller sende brev.

ATV følger løpende råd og instruksjoner fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Kommende kurs:

På grunn av Covid-19 er det ikke mulig å gjennomføre nye kurs. Dette gjelder blant annet Bålmesterutdanning og «Bryt Voldsarven». Så snart det er mulig vil det bli lagt ut informasjon om kommende kurs.

Det finnes alternativer til vold

I ATV forstår vi vold som uttrykk for et personlig problem. Dette kan du få hjelp til å endre på. ATV har i over 30 år både driftet og videreutviklet behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. I dag tilbyr vi behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Kommende kurs og konferanser

Ingen kommende kurs eller konferanser

Om ATV

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 15 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.