Informasjon om Covid-19

Dersom du er privatperson og ønsker et behandlingstilbud, er det viktig at du er frisk og at du ikke har symptomer på influensa eller forkjølelse. Dersom du har vært i utlandet eller har vært sammen med noen som har vært smittet siste 10 dager, skal du ikke komme til time. Vi tilbyr e-konsultasjon for de som ønsker det.

Du kan ta kontakt direkte via telefon. Vi tar også imot henvisning, f.eks. fra fastlegen din. NB: Dersom du tar kontakt via epost, har vi av personvernhensyn ikke lov til å svare på epost. Vi kan ringe deg tilbake eller sende brev.

ATV følger løpende råd og instruksjoner fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Kommende kurs:

På grunn av Covid-19 er det ikke mulig å gjennomføre nye kurs. Dette gjelder blant annet Bålmesterutdanning og «Bryt Voldsarven». Så snart det er mulig vil det bli lagt ut informasjon om kommende kurs.

Den 8. Nordisk konferansen om vold og behandling, arrangeres 16. og 17. november 2022 .

 

Det finnes alternativer til vold

I ATV forstår vi vold som uttrykk for et personlig problem. Dette kan du få hjelp til å endre på. ATV har i over 30 år både driftet og videreutviklet behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. I dag tilbyr vi behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Om ATV

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 15 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.