Bryt Voldsarven – Nytt kurs i 2022

Torsdag 17.februar og fredag 18.februar 2022 kl.16:30-19:30 og lørdag 19.februar kl.10:00-16:00

Er du redd for at ditt barn eller barnet dere venter kan få det slik du selv hadde det i egen oppvekst?

Grenland Familiekontor og Alternativ til Vold tilbyr kurs for foreldre der en eller begge har vokst opp med vold og utrygghet i familien.

Målgruppe: Kommende foreldre eller foreldre med små barn. Motivasjon for å forhindre vold i eget foreldreskap.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Bård Billbo Tofsland, e-post: bardbillbo.tofsland@bufetat.no eller Randi Elizabeth Eeg Anderssen, e-post: randi.anderssen@atv-stiftelsen.no 

 

Det finnes alternativer til vold

I ATV forstår vi vold som uttrykk for et personlig problem. Dette kan du få hjelp til å endre på. ATV har i over 30 år både driftet og videreutviklet behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. I dag tilbyr vi behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Om ATV

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 15 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.