>

ATV Bergen

Om kontoret

ATV Bergen ble etablert i 2013 og finansieres av Bergen kommune, Bjørnafjorden kommune og staten ved Barne- og familiedepartementet. ATVs behandlingstilbud er for personer med bostedsadresse i Bergen og Bjørnafjorden kommune.

Vårt oppdrag 

ATV Bergen tilbyr behandling til hele familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Behandling gis til både voksne menn og kvinner som utøver vold eller blir skremmende og aggressiv enten mot partner, ekspartner eller barn. Familiemedlemmer som utsettes eller nylig har vært utsatte for vold får også behandling ved ATV Bergen.

Undervisning om vold på Teams

21.mars 2024 fra kl.08:30 til 09:45 vil vi invitere våre samarbeidspartnere i Barnevernstjenesten og kommunen til et møte på Teams der vi vil orientere om ulike typer vold og hvordan vi jobber i ATV Bergen. Ta kontakt for mer informasjon med Thomas på e-post: thomas.litlerere@atv-stiftelsen.no eller Hilde på e-post: hilde@atv-stiftelsen.no

Kurs og grupper hos ATV Bergen våren 2024

For gruppebehandling/kurs vil egenandelen variere ut i fra hva slags gruppe/kurs det dreier seg om. I forkant av kurset/gruppen vil vi ha en kartlegging for å avklare om tilbudet passer for deg. Kurs og grupper avholdes under forutsetning av at gruppene er fylt opp. Har du spørsmål ta kontakt med oss.

Enkel Effektiv Aggresjonskontroll (EEA) i gruppe

Kurset «Enkel og Effektiv Aggresjonskontroll» er et gruppetilbud for voksne som opplever å miste kontroll over eget sinne mot for eksempel barn eller partner.  I dette kurset vil vi gjennomgå enkle teknikker for aggresjonskontroll.

Kurset vil gå over seks tirsdager fra kl. 14:15 – 15:45. Samlinger blir følgende datoer: 2.april, 16.april, 30.april, 14.mai, 28.mai og 11.juni. Gruppen ledes av psykologene Thomas Litlere og Nina Antonsen.

Pris: 250 kr pr gang, totalt 1500 for seks ganger.

Gruppe for voldsutsatte kvinner 

Denne gruppen er et terapitilbud til kvinner som har brutt ut av et voldelig forhold, og som sliter med den daglige fungeringen som konsekvens av volden de har vært utsatt for.  

Neste gruppe har oppstart 29.januar 2024 fra kl.13:00 til 14:30. Gruppen vil vare 15-18 ganger, avhengig av hvor mange som deltar. I forkant av gruppesamtale vil det være en evalueringssamtale. Antall deltakere vil være 6-8.  

Kursholdere er psykologene Hilde Lomundal og Ingjerd Sørheim. 

Pris: 250 kr pr.gang.

Vi vet du vil og tror du kan(EFST) 14. – 15.mars 2024 – Kursholdere er psykologene Thomas Litlere og Nina Antonsen

Emosjonsfokusert foreldreveiledningskurs for foreldre som har opptrådt skremmende ovenfor barna sine. Alle foreldre er motivert til å hjelpe sine barn, men kan møte på emosjonelle hindringer som gjør at de ikke får benyttet sine iboende foreldreferdigheter. Foreldre lærer i dette kurset å forstå og anerkjenne følelser, å jobbe med egne emosjonelle hindringer, reparasjon og ansvarstaking når man har trådt feil, og å sette sunne fleksible grenser.  

Informasjonsbrosjyre om foreldreveiledningskurset finner du HER

Dette kurset går over to hele dager, 7 timer hver dag, fra kl. 08:30 til 15:30.

Pris: 500 kr pr.dag, totalt kr 1000,- for begge kursdager.

Foreldreveiledningskurs (EFST) 

Emosjonsfokusert foreldreveileningskurs for foreldre som har levd med vold, og der det har påvirket foreldrerollen. Dette kurset vil bli avholdt av psykologene Ingjerd Sørheim og Ida Caroline Benestad.

Foreldreveiledningskurset vil bli avholdt 4. – 5.april 2024 fra kl 08:30 til 15:30 begge dager. 

Pris: 500 kr pr.dag, totalt kr 1000,- for begge kursdager.

Fra partnervold til partnervalg 

Dette er et kurs som passer for kvinner som har opplevd vold i parforholdet- og som vil unngå vold i nytt parforhold. 

Kurset er et 9 timers kurs fordelt over tre onsdager fra kl.12:00 – 15:00.

Det vil være 6-8 deltakere i denne gruppen.  

Kursholdere er psykologene Ida Caroline Benestad og Nina Antonsen 

Kursdatoer: Onsdag 20.mars, onsdag 3.april og onsdag 17.april 2024.

Pris: 350 kr pr.gang, totalt kr 1050 for alle tre dagene.

Bryt voldsarven Ung 

Dette er et gruppetilbud for studenter som har levd med vold i sin nærmeste familie. Sammen med andre vil du kunne bryte med ensomheten det ofte er å ha erfart vold under oppveksten, eller vært vitne til vold mellom dine foreldre. 

Kurset går over fire mandager  fra kl.15:00 – 18:00 + en oppfølgingsdag.. Neste kurs vil bli avholdes sannsynligvis våren 2024. Nærmere informasjon om konkret dato kommer når vi har fastsatt disse. Gruppen kan ha inntil 8 deltakere. Dette kurset er gratis.

Kursholdere er psykologene Ingjerd Sørheim og Helene Kaland.  

Dette er et samarbeid mellom Sammen og ATV. Henvisning til denne gruppen kan gjøres av psykolog eller rådgiver ved Sammen psykisk helse, eller ved at du ringer telefon 55 96 88 44. Du kan lese mer om tilbudet her: https://www.sammen.no/no/bergen/helse/psykisk-helse/gruppeterapi/bryt-voldsarven-ung 

Kontakt

For spørsmål omkring vårt  individuelle behandlingstilbud eller ønsker om å delta på kurs eller gruppe, vennligst ta kontakt med oss på telefon 55 60 31 99 eller om ønskelig er det også mulighet å sende en henvendelse på mail til: bergen@atv-stiftelsen.no. 

ATV Bergen er et spesialisert lavterskeltilbud hvor det er mulig å ta kontakt uten henvisning. Dersom du representerer en faginstans ønsker vi derimot en skriftlig henvisning. 

ATV Bergen har ikke refusjonsordning. Det er en egenandel på kr 350,- for voksne klienter i individualterapi. 

Etter å ha mottatt en henvisning, enten fra klienten selv, eller fra en faginstans, drøftes saken i vårt inntaksteam. Hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby vil du få tilbud om en  kartlegging der vi sammen avklarer hvilken behandling du trenger og om ATV er den instansen som i din situasjon kan hjelpe deg best. 

 

  • 55 60 31 99
    Telefontid: 09:30 - 14:30, mandag til fredag *Se lenger ned på siden for utvidet telefontid
  • Rådhusgaten 4, 4 etasje, 5014 Bergen
Vis kart

Ansatte i Bergen

Ofte stilte spørsmål

Virker behandlingen ved ATV? Hva avgjør om det virker?

Dette er vanskelige spørsmål å svare generelt på. ATV gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt på effekt av behandlingen på ATV, i samarbeid med NKVTS. Kunnskapen fra denne forskningen vil gi oss noen svar og mulighet til å evt. tilpasse behandlingen enda bedre. Vi ser foreløpig at et stort flertall av de som påbegynner behandling gjennomfører denne, og av disse kan det se ut som at et flertall opplever konkret endring knyttet til vold. Vi ønsker samtidig å presisere at behandling på ATV ikke er en garanti for at man får det bedre.

Det finnes en del kunnskap, både fra ATV og tilsvarende behandlingstilbud andre steder, på hva som avgjør om behandling virker eller har en effekt. Dette er dog noe vi også ønsker mer kunnskap på i vårt pågående forskningsprosjekt. Det vi foreløpig kan si at vår erfaring er at behandlingen bør vare en god stund før man får arbeidet med de tingene man trenger, og at mange av de som får til å slutte å bruke vold er mennesker som etter hvert ser at det er deres eget ansvar å stoppe bruken av vold. Det er viktig å understreke at dette er generelle svar som man har funnet av å analysere større grupper mennesker i behandling, og dette er ikke enkelt overførbart til alle mennesker som utøver vold i nære relasjoner.

 

Kan dere komme til å kontakte barnevernet eller politiet når jeg går i behandling på ATV?

ATVs behandlere er underlagt de samme lovverkene som annet helsepersonell i Norge. Dette betyr at vi blant annet har en opplysningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller. Dette vil du få grundig informasjon om i første samtaletime på ATV.

ATV har normalt ingen kontakt med politiet, med unntak av at vi som andre er pliktig å melde fra om direkte fare for andres liv og helse. Dette betyr at vi må ta kontakt med politiet hvis vi blir gjort kjent med planlagte voldshandlinger som skal finne sted.

 

Hvor lenge må jeg gå i behandling på ATV?

Vi ser at mange av de som vi kommer i kontakt med har behov for en langvarig samtalebehandling enten individuelt eller i gruppesamtaler. På forhånd kan vi ikke angi denne tiden når noen begynner samtaler hos oss, men ved feks. ATV Oslo har gjennomsnittstiden for de som har avsluttet behandling vært om lag 10 mnd for de som har gått i individuelle samtaler. Imidlertid ser vi også nytten av i mange tilfeller gi mer kortvarige tilbud. Behandlingen ved ATV er frivillig og man kan avslutte behandlingen når man vil. Vanligvis er avslutning av behandling noe den som går i behandling og terapeuten kommer fram til i et samarbeid.

Har dere taushetsplikt? Fører dere journal?

Vi har taushetsplikt som helsepersonell for øvrig. Du vil få mer informasjon om taushetsplikten i første samtaletime hos oss. Vi er pliktig til å journalføre kontakten med deg, og du har rett til til en hver tid å få innsyn i hele din journal. Er du usikker på om ATV kan være et tilbud for deg og ikke ønsker å oppgi navn når du kontakter oss, er det fullt mulig

Hvis jeg kommer til samtaler, har dere kontakt med min partner?

ATV tilbyr vanligvis ikke parsamtaler. Imidlertid er praksis ved flere av våre kontorer at vi inviterer din partner til en informasjonssamtale etter at du selv har påbegynt behandling. Før dette eventuelt skjer vil du, i den første samtalen din hos oss, få grundig informasjon om vår taushetsplikt og retningslinjer. Formålet med en informasjonssamtale er å kunne gi din partner generell kunnskap om hva det innebærer å gå i behandling på ATV, og at din partner får anledning til å gi informasjon om hun/han ønsker dette.

Hvem jobber på ATV?

Ut over administrasjon- og kontorpersonale jobber det terapeuter på ATV, de fleste er psykologer. Bakgrunnen for dette er at den største delen av vår virksomhet er psykoterapi / behandling for mennesker med voldserfaringer. Vi har ikke tilknyttet lege, advokat eller andre yrkesgrupper, men kan hjelpe til å finne fram til andre tjenester om du har behov for det.

Jeg har et problem med vold, men ikke vold i en nær relasjon / familien min. Kan jeg få hjelp av dere?

De aller fleste avdelingene til ATV har ikke et tilbud til menn eller kvinner som har et problem med vold utenfor en nær relasjon, partner eller familie. Men kontakt gjerne ditt nærmeste ATV-kontor for mer informasjon om dette, også for evt. informasjon om hvor du kan henvende deg. Bakgrunnen for at vi har denne begrensningen er først og fremst at vår finansering setter grenser for hvem vi kan tilby hjelp.

Koster det noe å gå i behandling på ATV? Kan jeg bruke frikortet mitt på ATV?

Mange av tilbudene på ATV har en egenandelsbetaling, mens enkelte kontorer og tilbud er gratis. Forhør deg med ditt kontor om kostnader. Det er også ofte ulik pris om man går i gruppebehandling eller individualsamtaler. Man kan dessverre ikke bruke frikort hos oss, da ATV ikke tilhører trygderefusjonsordningen. Egenandelen er som regel lavere enn hos andre privatpraktiserende terapeuter, da midler fra stat og kommune dekker noe av kostnadene ved samtalene.

Veiledning, foredrag og kurs

ATV tar imot både undervisnings- foredrags- og veiledningsoppgaver. Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag på bestilling, samt veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

I tillegg arrangerer vi 2-4 kurs hvert halvår, og Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

ATV Bergen finansieres av: