Tilbys hos: Bergen, Bodø, Trondheim, Stavanger

Tilbud til utsatte for vold i nære relasjoner

Mange av de kvinner og menn som har blitt utsatt for vold fra partneren sin, vil kunne streve med ettervirkninger av volden. Virkninger av vold varierer mye fra person til person, og det er ikke alltid lett å forstå sammenhengen mellom hvordan man har det og volden man har opplevd. Mange kan ha behov for hjelp i form av samtaler med noen som har spesiell kunnskap om vold i nære relasjoner. ATV sitt tilbud er for både de som lever i et forhold med vold og de som tidligere har blitt utsatt for partnervold, og som trenger hjelp i forhold til de konsekvenser volden har medført.

Vi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.

Kontakt ditt lokale ATV-kontor