Forskning på ATV

ATVT-studien

Alternativ til Vold har et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Alternativ til Vold-Terapistudien (ATVT- studien) ble igangsatt i januar 2010 og er en prospektiv prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold mot partner. Data ble innhentet før, under og etter behandlingen. Både mennene og deres partnere bidro med informasjon. Fem ATV kontor har vært involvert i studien. Overordnet søker prosjektet å bringe frem kunnskap som kan bidra til å utvikle god behandling til denne målgruppen.  Det har blitt publisert flere artikler fra studien. Resultater fra studien har også blitt presentert i plenumsforedrag på nordiske og europeiske konferanser.

Kontaktpersoner: Karina Egeland, k.e.m.egeland@nkvts.no, eller en av forskerne; Bente Lømo, bente@atv-stiftelsen.no og Ingunn Rangul Askeland, i.r.askeland@nkvts.unirand.no.

Studien «Fedre, rus og vold»

Henning Mohaupt ved ATV Stavanger har gjennomført sin doktorgrad ved UiO med prosjektet «Hvordan representerer menn som utøver partnervold relasjonen til sine barn?». Hovedveileder for studien har vært Fanny Duckert ved UiO, biveileder har vært Ingunn R. Askeland ved ATV og NKVTS. Prosjektet var et samarbeid mellom ATV og Kompetanse-senter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Datainnsamlingen ble startet opp i 2012 og ble avsluttet i 2015. Det har blitt publisert flere artikler fra studien. Resultater fra studien har også blitt presentert på en rekke konferanser.

Kontaktperson: Henning Mohaupt, henning@atv-stiftelsen.no