Konferansemateriell "Nordisk konferanse om vold og behandling"

Annethvert år arrangerer Alternativ til Vold Nordisk konferanse om vold og behandling. Her møtes fagfolk fra hele Norden for å høre på internasjonale eksperter og dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Under finner du konferansemateriell fra henholdsvis 4. nordiske konferanse, 5. nordiske konferanse, 6. nordiske konferanse, 7. nordiske konferanse og 8. nordiske konferanse.