Bøker og fagartikler

Ansatte ved Alternativ til Vold har utgitt flere bøker som er tilgjengelige for kjøp fra bokhandlere eller lån fra bibliotek. Her vil du finne en oversikt over disse bøkene. Her vil du også få en oversikt over publiserte fagartikler og forskningsrapporter.

 

Publikasjoner 2012-2017

Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement

Strandmoen, J. F., Askeland, I. R., Tjersland, O. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2016). Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims, 31(1), 124-134. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193

From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance

Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2016). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence. doi:10.1177/0886260516628290.

Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner violence: Findings from a Norwegian clinical sample

Mohaupt, H. & Duckert, F. (2016): Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner violence: Findings from a Norwegian clinical sample. Nordic Psychology, doi:10.1080/19012276.2016.1162107

Men voluntarily in treatment for violent behavior against a female partner: Who are they? : Violent behavior, childhood exposure to violence, mental health and treatment dropout

Askeland, I. R. (2015). Men voluntarily in treatment for violent behavior against a female partner: Who are they? : Violent behavior, childhood exposure to violence, mental health and treatment dropout. Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Upresist om minoriteter

Kale, E., Hellzén, E., Mekonen, L., Castro, Y., Mohseni, F & Amini, M. (2015). Upresist om minoriteter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 10, 902–903.

Helt frem til kvelertaket. Historier fra praksis

Isdal, P. (2015). Helt frem til kvelertaket. Historier fra praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 11, 984–986.

Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-sectional study

Askeland, I. R., & Heir, T. (2014). Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-sectional study. BMJ Open, 4(4). doi: 10.1136/bmjopen-2013-004485

Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for intimate partner violence in Norway

Askeland, I.R. & Heir, T. (2013). Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for intimate partner violence in Norway. Violence & Victims, 5, 822-831.

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

«Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner». Askeland, Lømo, Strandmoen, Heir & Tjersland (2012) rapport 4, NKVTS