Rapporter

Askeland, I. R., Lømo, B., Strandmoen, J. F., Heir, T., & Tjersland, O. A. (2012). Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport 4, NKVTS
Bengtson, M, Simonsen, A.H. og Terland, H. (2002). Den som har tapt alt har mye å miste. Terapeutisk arbeid med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Rapport fra Alternativ til Vold-Ung. Barne- og familieetaten, Oslo Kommune, Stiftelsen Alternativ til Vold og barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo
Isdal, P. (1991). Menns vold mot kvinner. I Likestillingsrådets årsrapport for 1991.
Isdal, P. (1995). The Violent Offender. I: Research on violence, threats and bullying as health risks among health care personnel. (Nordisk ministerråd) TemaNord 1995:583.
Isdal, P. (2002). Vold mot mor er vold mot barn - om barn som vokser opp som vitne til vold i familien. Barn i Norge 2002. Årsrapport om barn og unges psykiske helse utgitt av Voksne for Barn (s. 49-59).
Molin, P. K. & Råkil, M. (2005). Menns vold i nære relasjoner - et helseproblem? Helsetilsynets årsmelding.
Råkil M. (1995). The psychology and treatment of the male batterer. I: Det Islandske Likestillingsråds rapport fra nasjonal konferanse om kvinnemishandling, Reykjavik.
Råkil, M. & Molin, P. K. (2000). Men who use violence against women: What to do with them? A comparative analysis of projects of intervention. The national report from Norway. Rapport for DAPHNE-prosjektet (EU ).