Vitenskapelige artikler

Askeland, I. R., Evang, A., & Heir, T. (2011). Association of violence against partner and former victim experiences: A sample of clients voluntarily attending therapy. Journal of Interpersonal Violence, 26(6), 1095-1110. doi:10.1177/0886260510368152
Askeland, I. R., & Heir, T. (2013). Early dropout in men voluntarily undergoing treatment for intimate partner violence in Norway. Violence and Victims, 28(5), 822-831. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-12-00137
Askeland, I. R., & Heir, T. (2014). Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-sectional study. BMJ Open, 4(4). doi:10.1136/bmjopen-2013-004485
Askeland I.R., Birkeland, M.S., Lømo, B., & Tjersland, O.A. (2021). Changes in Violence and Clinical Distress Among Men in Individual Psychotherapy for Violence Against Their Female Partner: An Explorative Study. Front. Psychol. 12:710294. doi: 10.3389/fpsyg.2021.710294
Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2023). Repeated explorations of violent scripts: psychotherapy for men acting violently against their female partner. Counselling Psychology Quarterly, 1-24.
Lømo, B., Haavind, H. & Tjersland, O. A. (2019). Finding a Common Ground: Therapist Responsiveness to Male Clients Who Have Acted Violently Against Their Female Partner. Journal of Interpersonal Violence.
Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence, 33(16), 2579-2601. doi:10.1177/0886260516628290
Mohaupt, H. & Duckert, F. (2016). Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner violence: Findings from a Norwegian clinical sample. Nordic Psychology, Vol 68, 4. Pages 272-286 |
Mohaupt, H., Duckert, F. & Askeland, I.R (2019). How Do Men in Treatment for Intimate Partner Violence Experience Parenting their Young Child? A Descriptive Phenomenological Analysis. Journal of Family Violence. https://doi.org/10.1007/s10896-019-00083-x
Mohaupt, H., Duckert, F. & Askeland, I.R. (2020). How Do Memories of Having Been Parented Relate to the Parenting-Experience of Fathers in Treatment for Intimate Partner Violence? A Phenomenological Analysis. Journal of Family Violence. https://doi.org/10.1007/s10896-020-00210-z
Molin, P. K. & Hartmann, E. (1999). Menn utsatt for vold av samlivspartner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, (12), 1139-1150.
Strandmoen, J. F., Askeland, I. R., Tjersland, O. A., Wentzel-Larsen, T., & Heir, T. (2016). Intimate Partner Violence in Men Voluntarily Attending Treatment: A Study of Couple Agreement. Violence and Victims, 31(1), 124-134. doi:10.1891/0886-6708.VV-D-13-00193
Todd-Kvam, M., Lømo, B., & Tjersland, O. A. (2019). Braving the elements: Ambivalence as opportunities for change in individual psychotherapy with men using intimate partner violence. Frontiers in Psychology, 10(JULY), 1-15. doi:10.3389/fpsyg.2019.01693
Ørke, E.C., Vatnar, S.K.B., & Bjørkly, S. (2018). Risk for revictimization of intimate partner violence by multiple partners: A systematic review. Journal of Family Violence, 33(5), 325-339. doi:10.1007/s10896-018-9952-9. The article is included in the thesis. Also available at: https://doi.org/10.1007/s10896-018-9952-9
Ørke, E. C., Bjørkly, S., & Vatnar, S. K. B. (2020). IPV characteristics, childhood violence, and adversities as risk factors for being victimized in multiple IPV relationships. Journal of Interpersonal Violence, 88626052093303. doi:10.1177/0886260520933037. The article is included in the thesis. Also available at: https://doi.org/10.1177/0886260520933037
Ørke, E.C., Bjørkly, S., Dufort, M., & Vatnar, S.K.B. (2021). Attachment characteristics among women victimized in no, one and multiple IPV relationships. A case control study. Violence Against Women. February 2021. doi:10.1177/1077801220981157. The article is included in the thesis. Also available at: https://doi.org/10.1177/1077801220981157
Mohaupt, H., & Duckert, F. (2023). Partner-violent and non-violent fathers’ descriptions of co-parenting. Journal of Gender-Based Violence, 7(1), 38-54.
Mohaupt, H., & Duckert, F. (2022). Partner-violent and non-violent fathers’ descriptions of co-parenting, Journal of Gender-Based Violence (published online ahead of print 2022). Retrieved Jan 30, 2023, from https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/jgbv/aop/article-10.1332-239868021X16430290579843/article-10.1332-239868021X16430290579843.xml
Mohaupt, H., & Duckert, F. (2023). Partner-violent and non-violent fathers’ descriptions of co-parenting. Journal of Gender-Based Violence, 7(1), 38-54.
Lømo, B., Haavind, H., & Tjersland, O. A. (2023). Repeated explorations of violent scripts: psychotherapy for men acting violently against their female partner. Counselling Psychology Quarterly, 1-24.

Andre tidsskriftsartikler

Bengtson, M. (2001). Møte med voldelig ungdom. Skolepsykologi, 36(1), s. 3-9.
Bengtson, M., Bugge Pedersen, B., Steinsvåg, P.Ø., Terland, H. (2002). Noen erfaringer med å etablere en terapeutisk relasjon til ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, 13-20.
Bollingmo, H.C. & Sjøvold, M.S. (2022). Samspillsobservasjon i individualterapi med voksne som bruker vold i familien. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 59(3), 186-191.
Ekelund, M. & Tschudi, F. (1994). Menn som mishandler sin partner- sett i lys av Tomkins` scriptteori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 31, 076-090.
Heltne, U. & Steinsvåg, P. Ø. (2007). Barn som lever med vold i familien. Fokus på Familien: 4- 2007.
Isdal, P. (1997). Når menn skal mestre overgrepserfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Nr. 11
Isdal, P. (2011). Blinde for voldens konsekvenser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 3, 262-264.
Isdal, P. (2015). Helt frem til kvelertaket. Historier fra praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 11, 984–986.
Kale, E., Hellzén, E., Mekonen, L., Castro, Y., Mohseni, F & Amini, M. (2015). Upresist om minoriteter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 10, 902–903.
Larssen, C.K. og van der Weele, J. (2011). Helping families from war to peace: trauma-stabilizing principles for helpers, parents and children. Journal of the national network for professionals in preventing child abuse and neglect, June-September issue, 30-31.
Rogne, V. (2019). Vold preger barn- også etter at de har flyttet til et trygt hjem. Fosterhjemskontakt: Tidsskrift for fosterhjemsarbeid, (1), 2-9.
Råkil, M., (1999). Principles and practice for treating men who commit wife abuse. Special Issue of the IASOM Newsletter; The International Association for Studies of Men. Vol 6, 2 June 1999. ISSN: 1501-6900 Oslo, June 1999
Råkil, M. (2002). Umulige menn - eller menn med muligheter? Behandling av menn som utøver vold mot kvinner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, 10-12.
Råkil, M. (2002). A Norwegian Integrative Model for the Treatment of Men Who Batter. Family Violence & Sexual Assault Bulletin, 18, 8-14. San Diego, CA
Eriksen, M.S. & Jakobsen. B. (2023). Kraften i et brev. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 1, 2023, side 30-35.
Eriksen, M.S. & Jakobsen. B. (2023). Kraften i et brev. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 1, 2023, side 30-35.