Les saken:
14.12.2017

" Jeg var redd mine foreldre - mine barn skal ikke bli redde for meg!" Brosjyre Foreldreforberedelser mot vold

Les saken: Vedlegg til ressurshåndbok for Familievernet i arbeid med voldssaker
19.05.2017

Vedlegg til ressurshåndbok for Familievernet i arbeid med voldssaker

Les saken: Ressurshåndbok for Familievernet i arbeid med voldssaker
19.05.2017

Ressurshåndbok for Familievernet i arbeid med voldssaker

Les saken: Kartleggingspakke - redskap ved kartlegging av vold i familien
19.05.2017

Kartleggingspakke - redskap ved kartlegging av vold i familien

Kartleggingspakken er utgitt av prosjektet "Barn som lever med vold i familien" som pågikk i perioden 2004-2010. Et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Krisepsykologi i Bergen (Sfk) og Alternativ til Vold (ATV) i Oslo, finansiert av Barne- familie og likestillingsdepartementet (BLD).

Les saken:
16.03.2017

"Prøv å forstå meg" - en veileder til forebygging og behandling av volds- og aggresjonsproblemer hos ungdom - høyoppløselig versjon

Denne veilederen er laget i forbindelse med «Rødt kort"- prosjektet ved ATV Drammen. Prosjektet var et forebyggende tiltak mot kjærestevold finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet i perioden 2015 – 2016. Innholdet i veilederen er basert på ATV Drammens kliniske erfaring med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer i 20 år. Dette er en høyoppløselig versjon av veilederen som egner seg best ved print. For å lese veilederen på pc - se lavoppløselig versjon.

Les saken:
14.03.2017

"Prøv å forstå meg" - en veileder til forebygging og behandling av volds- og aggresjonsproblemer hos ungdom - lavoppløselig versjon

Denne veilederen er laget i forbindelse med «Rødt kort"- prosjektet ved ATV Drammen. Prosjektet var et forebyggende tiltak mot kjærestevold finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet i perioden 2015 – 2016. Innholdet i veilederen er basert på ATV Drammens kliniske erfaring med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer i 20 år. Dette er en lavoppløselig versjon av veilederen som kan brukes når man skal lese veilederen på pcen. Ved print - se høyoppløselig versjon.

Les saken: Veileder i dialoggrupper om vold: forebyggende arbeid i asylmottak
06.03.2017

Veileder i dialoggrupper om vold: forebyggende arbeid i asylmottak

Veileder i forbindelse med prosjektet Dialoggruppe om Vold – forebyggende arbeid i asylmottak, på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. For mer informasjon ta kontakt med ATV Stavanger på stavanger@atv-stiftelsen.no.

Les saken: Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner
06.03.2017

Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner

Drammen kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Et tverrfaglig kommunalt samarbeid mot vold i nære relasjoner. Et produkt av det 3 - årige prosjektet "Vold i nære relasjoner".

Les saken: Ikke lenger alene
06.03.2017

Ikke lenger alene

Veileder i gruppebehandling av barn som lever med vold i familien.

Les saken: Foreldrearbeid der det er vold i familien
06.03.2017

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Veileder i gruppebasert foreldrearbeid med mødre som har vært utsatt for vold, og fedre som har utøvd vold mot mor. Veilederen tar utgangspunkt i arbeidet gjort i et treårig klinisk prosjekt ved ATV.