«Bryt Voldsarven», nasjonal spredning, oppstart i 2020

«Bryt voldsarven» er en metode utviklet ved ATV-Stavanger. Metoden/kurset retter seg mot foreldre som er vokst opp med vold, for å forebygge videreføring av denne volden til neste generasjon. Psykologspesialist Per Isdal har ansvaret for prosjektet med å spre metoden nasjonalt.

Dersom du vil vite litt mer kan du klikke på link til brosjyren til foreldre her, og til veilederen for kursledere her.

I forbindelse med oppdraget om nasjonal spredning av metoden “Bryt voldsarven” ble det i 2022 skrevet to Masteroppgaver knyttet til Foreldrekurset. De kan du finne her:

Masteroppgae Bryt voldsarven, skrevet av Elise Bøgh Søreide

Masteroppgave Bryt voldsarven, skrevet av Randi Mossefinn

Du kan også ta kontakt med Per på mail og telefon:

Per Isdal: per@atv-stiftelsen.no   eller på mobil: 975 47 712

Kontaktpersoner for prosjektet

Bilde: Per Isdal