«Si det videre» er en modell for å gi informasjon til barn som lever med vold. Informasjonssamtalen gjennomføres i samarbeid med forelderen som utøver volden. Gjennomføring av informasjonssamtaler med barn som lever med vold er en prosess. Før man møter barna involveres foreldrene i et grundig forarbeid slik at sikkerheten er ivaretatt i hele forløpet. Vår erfaring er at denne fremgangsmåten gir mening; både for barna, foreldrene og fagpersonene.

Veilederen og vedleggene du finner lenger ned på siden er ment å være praktiske verktøy for fagpersoner som ønsker å gjennomføre informasjonssamtaler med disse familiene.

 

 

Si det Videre