"Si det videre" veilederen

Veilederen beskriver en modell for hvordan vi anbefaler at barn som lever med vold får informasjon om sin situasjon. I modellen møter vi barna og foreldrene både hver for seg og sammen. Vi ønsker å gi barn nødvendig kunnskap om vold. Samtidig vil det viktigste i intervensjonen være at forelderen som utøver vold selv klarer å si noe om sin vold, sitt ansvar og hvordan han/hun prøver å bli en tryggere forelder. Vi mener at vi gjennom denne intervensjonen bidrar til økt mestring og livskvalitet for barna gjennom at de får hjelp til å forstå sin egen situasjon, sine reaksjoner og ved å starte en gyldiggjøringsprosess som kan fortsette i hjemmet.

Veileder egnet for lesing på skjerm (lavoppløselig)
Veileder egnet for å skrive ut (høyoppløselig) 

Ønsker du å bestille veilederen i papirutgave (kr. 200,- pluss porto) ta kontakt via post@atv-stiftelsen.no. Man kan også bestille en boks med ferdigproduserte bildekort til bruk i barnesamtalen (250kr pluss porto). Veileder og boks med bildekort koster 400kr pluss porto.