Vedlegg til "Si det videre"

Vi håper at vedleggene bidrar til å gjøre det enklere for fagpersoner å gi barn som lever med vold informasjon slik vi har beskrevet i veilederen. Familier er forskjellige og å gi informasjon til barna krever «skreddersøm». Vedleggene må derfor ses på som veiledende og forutsetter at man har et faglig fundament og har lest veilederen. I noen familier vil man ikke kunne gjennomføre hele modellen. Dette kan handle om familiens situasjon eller fagpersonens rammer på arbeidsplassen. Vi håper at elementer av modellen like vel kan være mulige å bruke for å øke fokus på barns voldsutsatthet og behov for informasjon.