ATV Stavanger gir høsten 2018 et tilbud til fosterfamilier gjennom sitt prosjekt «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem»

ATV Stavanger gir høsten 2018 et tilbud til fosterfamilier gjennom sitt prosjekt «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem»

 

Tilbudet gis til fosterfamilier som er tilknyttet ATV Stavanger sine samarbeidskommuner og som har fosterbarn i aldersgruppen 9 – 13 år. Det er barneverntjenesten i den aktuelle kommunen som henviser fosterfamilien til prosjektet. Ta kontakt med barneverntjenesten hvis dette er aktuelt. Oppfølgingen til fosterfamilier vil være et supplement til den allerede eksisterende oppfølgingen og veiledningen som barneverntjenesten har ansvaret for. Foruten gruppe og individuell veiledning til fosterforeldrene, vil fosterbarna få tilbud om å delta i en egen barnegruppe med fokus på psykoedukasjon og stabilisering. Her vil fosterforeldrene være deltakende som reguleringsstøtte/en «trygg havn» for barna.

Les mer om fagutviklingsprosjektet her.