Voldspregede fosterbarn i skolen

«Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem – VOFF».

I perioden 2017-2020 utviklet ATV Stavanger en voldsfokusert oppfølgingsmodell gjennom fagutviklingsprosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» (VOFF). Denne modellen retter seg mot fosterfamilier som har omsorg for barn utsatt for vold i nære relasjoner innen omsorgsovertakelse. Modellen ble delt inn i 5 trinn:

  1. Grunnkurs for fosterforeldre.
  2. Individuell veiledning av fostreforeldre.
  3. Fosterforeldre/barn gruppe.
  4. Temaundervisning for fosterforeldre.
  5. Relasjonsarbeid i fosterfamilien.

Til denne modellen ble det også utviklet en faglig veileder som tar hensyn til den kompleksiteten som kan forekomme i fosterhjemsomsorgen.

I løpet av VOFF-prosjektet fikk ATV flere tilbakemeldinger fra deltakende fosterfamilier om at denne oppfølgingsmodellen også burde tilbys til fosterbarnets skole. Det ble derfor bevilget ytterligere prosjektmidler fra Bufdir til å videreutvikle oppfølgingsmodellen til å inkludere barnets skole gjennom prosjektet «Voldspregede fosterbarn i skolen» (VOFF`s) som pågår i perioden 2021 – 2023.

For mer informasjon om VOFF kan prosjektleder Vibeke Rogne kontaktes på e-post: vibeke@atv-stiftelsen.no

 

Kontaktperson for prosjektet

Bilde: Vibeke Rogne