Voldspregede fosterbarn i skolen

ATV-prosjektet «Voldspregede fosterbarn i skolen»: i perioden 2017-2020 utviklet ATV en voldsfokusert oppfølgingsmodell for fosterfamilier (VOFF) gjennom fagutviklingsprosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem». ATV har nå mottatt midler fra Bufdir til å videreutvikle denne oppfølgingsmodellen til å også inkludere fosterbarnets skoletilbud. Vi ser for oss å starte den kliniske delen av prosjektet høsten 2021. Barneverntjenesten vil være henvisningsinstans i samråd med PPT. Prosjektet vil rette seg mot fosterbarn i barneskolealder som har bokommune i Stavanger, og sitt skoletilbud her. Omsorgskommuen trenger ikke være Stavanger kommune. Prosjektet avsluttes juni 2023.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Vibeke Rogne (vibeke@atv-stiftelsen.no).

 

Kontaktperson for prosjektet

Bilde: Vibeke Rogne