Tryggere start - Tidlig inn i familier som lever med vold

ATV Romerike har satt i gang prosjektet Tryggere start for å styrke tilbudet til familier med barn i magen og opp til 2 år som lever med vold. Vi vil gi sårbare barn og foreldre en tryggere start på familielivet.

Vi bygger nettverk og kompetanse sammen med andre tjenester som treffer familier i overgangen til foreldreskapet.

I Tryggere start kan ATV bidra også der det ikke finnes et klart definert og erkjent voldsproblem hos utøver. Vi kan være drøftingspartner for andre hjelpere, og vi kan treffe familien der de ønsker.  Vi tilbyr individuelle samtaler med hver av foreldrene og arbeid med flere i familien sammen.

Vi skreddersyr hjelpen i samarbeid med familiene og andre tjenester.  Det er viktig at hjelpen treffer godt, da de små barna ikke kan vente.  Vi vil bidra til trygghet og sikkerhet for alle i familien.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss om prosjektet enten som familie eller som hjelper, kan du ta kontakt med prosjektleder Anja Gundersen på telefon 41278928 eller på mail anja.gundersen@atv-stiftelsen.no

For å lære mer se filmen om prosjektet her.

Kontaktperson for prosjekt

Bilde: Anja Gundersen