Ungdom og vold

Hender det at andre er redd deg og trekker seg unna? Har du knust eller ødelagt ting som betyr noe for andre? Hender det at du truer med å skade andre? Er du redd for å skade noen alvorlig og stoler ikke på om du klarer å la være? Har du selv tenkt, eller har andre fortalt deg, at du er i ferd med å ødelegge mulighetene for skole, jobb eller forholdet til noen du bryr deg om? Kanskje står du også i fare for å miste friheten på grunn av vold. Hos ATV kan du få hjelp til å mestre vanskelighetene dine, og dermed få det bedre med deg selv og de rundt deg.

Du kan ringe til ditt lokale ATV-kontor for å høre om de har et tilbud til deg. Tar du kontakt vil du bli invitert til en første samtale for å finne ut av om ATV vil være til god hjelp for deg. Etter denne samtalen vil du kunne få et tilbud om å begynne i terapi her. I terapi vil du få hjelp til å finne ut mer av hvordan vold har blitt et problem for deg. Gjennom dette vil du bli mer kjent med deg selv, og utvikle bedre måter å være i relasjon til andre. Mange trenger også å snakke om hvordan man har det, og hjelp til å få det bedre i livet sitt. Det er stor variasjon i hvor lenge man går i behandling, dette er noe du og din terapeut finner ut av sammen.