Er jeg voldsutøver?

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt? Blir du for sint – for ofte – og skremmer de du er glad i? Synes du selv eller andre at du har et aggresjonsproblem? Hvis du slår, sparker, truer, ydmyker og kontrollerer andre, så utøver du vold. Selv om du er i en vanskelig livssituasjon og opplever at du blir utsatt for mye urettferdig, er det viktig at du erkjenner at du har et problem med bruk av vold. Da har du et godt utgangspunkt for å endre deg.

Les mer om vold 

 

Behandlingstilbud

Vi tilbyr behandling til menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner.

Behandlingen foregår individuelt eller i grupper eller begge deler.

 

Fant du ikke det du var ute etter?