Barn som lever med vold hjemme

Barn tar stor skade av å bo i et hjem hvor det utøves vold. Vold skaper mye utrygghet, og det er negativt for barnets utvikling. For mange er det like ille å være «vitne» til volden som selv å bli utsatt for fysisk vold, og av og til er det verre. Ifølge loven blir barn som ser vold hjemme betraktet som voldsutsatt.

Barn som opplever vold, enten direkte rettet mot seg, eller mellom andre i familien, kan få mange ulike reaksjoner. Barnet kan få vondt i magen eller andre steder i kroppen, det kan tisse på seg og få vansker med søvn og konsentrasjon. Mange barn blir redde, ensomme, triste eller sinte. Noen blir «usynlige» eller veldig ansvarlige og flinke til å passe på at ingen krangler eller blir sinte på hverandre. Barn som opplever vold over lengre tid kan utvikle en følelse av å ikke være verdt noe. For at barna skal kunne utvikle seg trygt, må volden opphøre.

Les mer om vold

Behandlingstilbud

Barn som har levd med vold i familien kan få hjelp hos ATV. Barn kan få tilbud om samtaler alene, sammen med familiemedlemmer, eller i gruppe med andre barn i samme alder.

 

Fant du ikke det du var ute etter?