Veiledning

ATV har lang erfaring med veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk. Vold er et tema som berører sterkt. Ansatte ved ATV har kunnskap om hvordan volden kan forstås som psykologisk problem for dem som har egne aggresjonsproblemer, følgene for dem som berøres direkte, og hvordan volden påvirker oss som hjelpere. Dette er kunnskap som er verdifull når vi tilbyr veiledning til andre fagfolk og hjelpere som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

Vi har f.eks. lang erfaring med individuell veiledning av helsepersonell og veiledningsgrupper for ansatte i barneverntjenesten, kriminalomsorgen og krisesentre. Som regel vil da veiledningen skje i grupper med 6-8 deltagere som møtes månedlig, og det vil ofte være to faste gruppeveiledere fra ATV. Vi legger vekt på utvikling av veiledningsgruppen over tid, slik at det kan bli et trygt sted å bringe frem både gode erfaringer og usikkerhet i arbeidet. Vår erfaring er at veiledningsgrupper gir grobunn for vekst og økt mestringsopplevelse i et krevende arbeid, og kan forebygge sekundærtraumatisering og andre belastningsreaksjoner.

Ta kontakt med ditt nærmeste ATV-kontor eller vårt hovedkontor (22401110 / post@atv-stiftelsen.no) for nærmere informasjon.

Kurs og konferanser

ATV ønsker å bidra til økt allmenn bevissthet omkring temaet vold i nære relasjoner og et bedre kunnskapsnivå hos alle fagfolk som kommer i kontakt med denne problematikken. Vi arrangerer 2-4 kurs hvert halvår, i tillegg til Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

Vi tilbyr også skreddersydde kurs og foredrag på bestilling.