Video om voldens årsaker og grunnlaget for å gi voldsutøvere god og effektiv hjelp

Video om voldens årsaker og grunnlaget for å gi voldsutøvere god og effektiv hjelp

I denne videoen produsert av Norsk Psykologforening, forklarer Marius Råkil, psykologspesialist og direktør i ATV, hva som kan være voldens årsaker og grunnlaget for å gi voldsutøvere god og effektiv hjelp.

Se vårt videoarkiv.