Kurs og opplæring i VOFF-modellen

Kurs og opplæring i VOFF-modellen

ATV Stavanger har utviklet en voldsfokusert oppfølgingsmodell for fosterfamilier (VOFF) med omsorg for fosterbarn, som har opplevd vold i nære relasjoner. VOFF-veilederen beskriver en helhetlig modell som tar hensyn til den kompleksiteten som kan forekomme i fosterhjemsomsorgen. Den er skrevet til fagpersoner som arbeider med oppfølging av fosterbarn. Veilederen er tilknyttet et kursopplegg i regi av ATV Stavanger. Informasjon om kommende kurs vil legges ut på ATV sin hjemmeside så snart det foreligger datoer.

Vibeke Rogne og Per Isdal viser stolt frem VOFF-veilederen.