De minste barnas stemme: Ny utgave!

De minste barnas stemme: Ny utgave!

Skrevet av psykologspesialistene Mette Sund Sjøvold ved ATV Follo, og Kristin Furuholmen ved Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

Boka handler om konsekvenser av vold og omsorgssvikt mot sped- og småbarn. Hva gjør det med barnets utvikling og helse, og hva de trenger? De minste barna er mest utsatt for vold og omsorgssvikt, og tar mest skade av det. Boka er nyttig for alle som møter familier der det kan være vold og omsorgssvikt, både innen barnevern, helsevesen, i rettsvesenet og ved aktuelle utdanningsinstitusjoner.