«Bryt Voldsarven», nasjonal spredning, oppstart i 2020:

«Bryt Voldsarven», nasjonal spredning, oppstart i 2020:

ATV utviklet i 2010-2011 metoden «Bryt voldsarven». Metoden er omtalt i NOU 2017:12 “Svikt og svik” (s 75), der utvalget anbefaler en satsing på dette arbeidet videre.

ATV har fått i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet å gjennomføre en nasjonal spredning av metoden, slik at flere instanser kan tilegne seg kursholderkompetanse. På denne måten ønsker en at hele landet skal kunne tilby det forebyggende kurset, «Foreldreforberedelser mot vold», til foreldre som selv har vokst opp med vold i sin barndom, og som er opptatt av at egne barn ikke skal oppleve det samme. Det er Per Isdal, Randi Mossefinn og Elise Søreide som har utviklet metoden, og det er nå Randi Mossefinn og Elise Søreide som har ansvar for prosjektet med å spre metoden nasjonalt. Dersom du vil vite litt mer kan du klikke på link til brosjyren til foreldre her, og til veilederen for kursledere her.

Du kan også ta kontakt med oss på mail og telefon:

Randi Mossefinn: randi@atv-stiftelsen.no  tlf  458 33 951

Elise Søreide: elise@atv-stiftelsen.no   tlf 453 97 957