Bente Lømo har disputert med sin doktorgradsavhandling om hvordan terapi hjelper menn som bruker vold i familien

Bente Lømo har disputert med sin doktorgradsavhandling om hvordan terapi hjelper menn som bruker vold i familien

Vi er stolte av vår dyktige kollega og forsker Bente Lømo som disputerte med sin avhandling «Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners» ved Psykologisk institutt, UiO, den 12. juni. Lømo har i sin doktorgradsavhandling utforsket hvordan terapeuter og klienter ved ATV samarbeidet for å stoppe volden.

Avhandlingen kan etterhvert lastes ned fra UIO sine sider.

Forskningen er gjort i prosjektet ATVT- prosjektet: «En prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold». 

Lømo sammenliknet 10 terapiforløp der mannen gav opp og sluttet etter kort tid, med 10 terapiforløp der terapeut og klient klarte å samarbeide og prøvde å forstå hva som skulle til for at mannen ikke lenger skulle ty til vold.

Hovedforskjellen mellom de vellykkede behandlingene og de som ble avbrutt etter kort tid, ser ut til å være at terapeuten i de vellykkede behandlingene utforsket klientens opplevelser av voldsutøvelsen og hvem han ønsket å være som mann, mens terapeutene i de mislykkede terapiene mer dyttet klienten i riktig retning og fortalte ham hva som var viktig i terapi.

Når terapeuten utforsket mannens opplevelse av at partner behandlet ham dårlig og hvordan dette kunne ende i vold, ble klienten mer nysgjerrig på seg selv, forsto bedre hva som var hans trøbbel og kunne finne nye måter å håndtere konflikter på. Dette arbeidet inneholdt mange repetisjoner.  Klienten måtte ikke bare temme egen irritasjon overfor partner, han måtte også bli kjent med sin egen irritasjon, igjen og igjen.

Klientene kan lære at det å ville slutte med vold, er et viktig første steg, men voldshandlingen må forstås som et personlig problem. Det er krevende å jobbe med seg selv og vanskelig å virkelig bli kjent med egne følelser av irritasjon og skuffelse. Derfor vil de trenge en følgesvenn i dette arbeidet. For terapeutene kan det være til hjelp å vite at klientens gjentagende historier om «den irriterende andre» ikke nødvendigvis er tegn på stagnasjon, men snarere et uttrykk for hva som er spesielt vanskelig for klienten og hva han trenger å arbeide med for å bli en trygg partner og far.

Opponent Professor Anna Madill og Cand. Psychol Bente Lømo. De andre opponentene var Professor John Devaney og Professor Nora Sveaass.
Avhandlingen kan etterhvert lastes ned fra UIO sine websider.