Kurs og foredrag på bestilling

ATV har helt siden starten i 1987 stått for en omfattende kunnskapsformidling og kompetansespredning gjennom foredrag og kurs, både nasjonalt og internasjonalt. ATV ser på slik kunnskaps-formidling som en del av sitt samfunnsoppdrag. Dersom det er ønske om en foreleser, foredragsholder eller kursholder, ta kontakt med det lokale ATV-kontoret i din region, eller med ATV sentralt ved Ingunn Rangul Askeland, e-post ingunn.askeland@atv-stiftelsen.no.

ATV tilbyr også veiledning til fagfolk som på ulike måter kommer i kontakt med voldsproblematikk.

Våre kurs og konferanser

I tillegg til Nordisk konferanse om vold og behandling, arrangerer ATV også egne kurs innenfor sine ulike kompetanseområder.