Kurs og konferanser

ATV ønsker å bidra til økt allmenn bevissthet omkring temaet vold i nære relasjoner og et bedre kunnskapsnivå hos alle fagfolk som kommer i kontakt med denne problematikken. Vi arrangerer 2-4 kurs hvert halvår, i tillegg til Nordisk konferanse om vold og behandling annethvert år.

 

Kommende kurs og konferanser

Ingen kommende kurs eller konferanser

Vi tilbyr også skreddersydde kurs og foredrag på bestilling

ATV har helt siden starten i 1987 stått for en omfattende kunnskapsformidling og kompetansespredning gjennom foredrag og kurs, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser på slik kunnskaps-formidling som en del av vårt samfunnsoppdrag.