Hva er vold?

Vold i nære relasjoner, også kalt familievold, omfatter vold utøvd mot partner, barn, nåværende og tidligere familiemedlemmer. Mange opplever at de har vanskeligheter med å mestre sinnet sitt, og er usikre på hva vold egentlig er. Kanskje lurer du på om du selv har et voldsproblem eller at du ofte blir for sint. Lurer du på om du eller barna dine er utsatt for vold?

Det fleste tenker på vold som det å slå, dytte eller sparke noen. Det er dette vi kaller fysisk vold. Vold kan også være det å true, skremme, kontrollere eller ydmyke noen. Det er handlinger som kalles psykisk eller psykologisk vold. Det å knuse og ødelegge ting, og som skremmer andre som er til stede, kalles gjerne for materiell vold. Det å ydmyke, presse eller tvinge noen til å være med på seksuelle handlinger de ikke selv ønsker kalles seksualisert vold. Uansett hva slags form volden har, har handlingene det til felles at den gjør at andre i familien blir redde og utrygge.

Vold kan altså være veldig ulike handlinger. Det er ikke alltid de som utøver eller de som utsettes for disse handlingene tenker på dette som vold.

Fysisk vold

Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, som for eksempel det å slå, sparke, gi noen juling eller ta kvelertak. Men fysisk vold kan også være andre fysiske handlinger rettet mot en annen, som for eksempel det å holde noen fast, dytte, riste eller legge i bakken.

Psykisk vold

Psykisk vold er handlinger som virker truende og kontrollerende på andre, for eksempel å true om vold, true med å ta eget eller partners liv, rope, skrike og bruke skremmende kroppsspråk, kontrollere hva den andre for lov til å gjøre og ikke gjøre. Psykisk vold kan også være handlinger som krenker og ydmyker, for eksempel å kalle partner for stygge ting, gjøre narr av, avvise eller ignorere den andre.

Materiell vold

Denne beskrivelsen brukes om handlinger som retter seg mot materielle gjenstander, som virker skremmende eller kontrollerende på andre. Eksempler på materiell vold er å slå og sparke i stykker møbler, vegger, dører, slå i bordet, kaste og ødelegge gjenstander.

Seksualisert vold

Seksualisert vold er handlinger som på en eller annen måte skader, krenker eller rammer en annen persons seksualitet. Eksempler på seksualisert vold kan være seksuelt krenkende og ydmykende kommentarer, presse eller tvinge den andre til seksuelle handlinger eller true den andre til for eksempel samleie.