Har jeg et voldsproblem?

Har du selv tenkt, eller blitt fortalt, at du trenger sinnemestring, eller at andre blir redde eller lei seg av måten du behandler dem på? Kanskje har du også endt med å slå, dytte eller sparke noen andre. Kanskje opplever du at du kan ha gode grunner til å reagere, men at du ikke ønsker å være en som skremmer partneren din, barnet ditt eller andre. Hos ATV kan du få hjelp til å mestre vanskelighetene dine på bedre måter, og dermed bli en tryggere partner, forelder eller venn.

Slik blir du møtt på ATV

For å komme i kontakt med ATV kan du bare ringe oss. Tar du kontakt vil du bli invitert til en første samtale for å finne ut av om ATV vil være til god hjelp for deg. Etter denne samtalen vil du kunne få et tilbud om å begynne i terapi her. Terapi ved ATV kan være at du har samtaler med en terapeut, eller at du begynner i gruppeterapi. I terapi vil du få hjelp til å finne ut mer av hvordan vold har blitt et problem for deg og dine nærmeste. Gjennom dette vil du bli mer kjent med deg selv, og utvikle bedre måter å være i relasjon til andre. Mange trenger også hjelp til å snakke om og bedre forstå hvilke konsekvenser volden har hatt for en selv og de det har gått ut over. Det er stor variasjon i hvor lenge man går i behandling, dette er noe du og din terapeut finner ut av sammen.