Er jeg utsatt for vold?

Opplever du at partneren din skremmer, ydmyker eller truer deg gjennom ord eller fysiske handlinger? Dersom du kjenner at du må passe på, la være å gjøre det som kjennes riktig for deg, eller at du må gjøre ting du egentlig ikke vil for å unngå at partneren din blir sint på deg, skjelle deg ut, true eller ydmyke deg, lever du med vold i en eller annen form.  I et godt parforhold skal en ha en grunnleggende opplevelse av å kjenne seg respektert og trygg. Den som utsettes for vold vil på ulike måter oppleve å bli redd, føle seg ufri, miste troen på seg selv, eller oppleve seg som mindre verdifull. Ofte kan en bli forvirret og begynne å tvile på seg selv og sine egne reaksjoner.

 

Slik blir du møtt på ATV

Du kan ta kontakt med ditt lokale ATV-kontor for å høre om de har et tilbud til deg. Hos noen kontor kan du som voldsutsatt ta direkte kontakt for et samtaletilbud. Noen kontor har også gruppetilbud for voksne som har blitt utsatt for vold fra partner. Alle som har en partner som mottar hjelp på ATV fordi de har utøvd vold, vil få tilbud om en samtale. Du vil få informasjon om hvordan vi jobber på ATV, vår forståelse av vold og dens konsekvenser, og du vil kunne fortelle om volden du har opplevd innenfor trygge rammer.