Barn som lever med vold i familien

Barn som har levd med vold i familien kan få hjelp hos ATV. Barn kan få hjelp til å sette ord på tanker og følelser de sliter med etter volden de har opplevd, og hjelp til å ikke lenger føle skyld for volden de opplever. Barn kan få tilbud om samtaler alene, sammen med familiemedlemmer, eller i gruppe med andre barn i samme alder. Vi vurderer fra sak til sak hvordan vi best kan møte barnet det gjelder.