>

ATV Bodø

Om kontoret
ATV Bodø ble etablert høsten 2017 og finansieres med midler fra Bodø kommune kombinert med et tilskudd fra Staten (Barne, likestillings- og familiedepartementet). Kontoret tilbyr behandling til personer bosatt i kommunen. Det er ansatt 4 psykologspesialister/psykologer ved kontoret.
Vårt oppdrag
ATV Bodø tilbyr behandling til hele familien der det har vært eller er voldsproblematikk. Behandling gis til både voksne menn og kvinner som utøver vold eller blir skremmende og aggressiv enten mot partner, ekspartner eller barn. Familiemedlemmer som utsettes eller nylig har vært utsatte for vold får også behandling ved ATV Bodø.
Behandlingstilbud
Individuell psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi foregår poliklinisk, det vil si at du kommer til kontoret vårt for samtaler, vanligvis en gang i uken. Tilbudet gis på dagtid i kontortiden.
Gruppebehandlingen er et tilbud der du møtes med 4 – 5 andre deltakere som deler lignende problemstilling som deg, samt 2 terapeuter. Gruppene møtes ukentlig, vanligvis på ettermiddagstid og varer halvannen time per gang.
Kontakt
ATV Bodø er et spesialisert lavterskeltilbud, og du kan ta direkte kontakt med oss uten å ha henvisning: enten ved å ringe eller ved å skrive brev. Dersom du representerer en faginstans ønsker vi derimot en skriftlig henvisning.
Mottatt henvisning drøftes i team, og hvis det du ønsker hjelp med er innenfor hva vi kan tilby vil du få tilbud om en avklaringssamtale. Inntaksteamet vil deretter på nytt gjøre en vurdering på om ATV er rett instans for deg. Du mottar så beskjed om du får et behandlingstilbud eller ikke.
Vi er tilgjengelige på telefon mellom 09.00 og 15.00 mandag-fredag, får du ikke svar legg igjen en beskjed på svareren med navn og nummer, så kontakter vi deg.
Betaling
Egenandelen voksne klienter betaler er ved oppstart av ATV-tilbudet for Bodø på kr: 300,- pr. individuelle samtale. For gruppebehandling vil egenandelen variere ut i fra hva slags type gruppe det dreier seg om. Klienter med en årsinntekt mindre enn 3 G (3 x grunnbeløpet i folketrygden) vil få gratis behandling.

Vis kart