Det finnes alternativer til vold

I ATV forstår vi vold som uttrykk for et personlig problem. Dette kan du få hjelp til å endre på. ATV har i snart 30 år både driftet og videreutviklet behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. I dag tilbyr vi behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Nordisk konferanse om vold og behandling

Nordisk konferanse om vold og behandling

Påmeldingen er nå stengt. Velkommen til ATVs 30-års jubileumskonferanse! (6. Nordiske konferanse om vold og behandling), den 15. og 16. nov 2017. I år vil det også være en preconference-dag den 14. nov. Plenumsforedrag av Chandra Gosh Ippen, Robert Geffner, Babette Rothschild, Bruce Wampold, Bente Lømo, og Per Isdal. 16 workshops. 4 heldagsworkshops på preconference: Chandra Gosh Ippen, Babette Rothschild, Per Isdal, og Forskningsdag med Ingunn R. Askeland, Bente Lømo, Henning Mohaupt, Juha Holma m fl. Få plasser igjen, meld deg på i dag!

Kommende kurs og konferanser

Ingen kommende kurs eller konferanser

Om ATV

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 11 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.