Forskning

ATVT-studien

Alternativ til Vold har et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Alternativ til Vold-Terapistudien (ATVT- studien) ble igangsatt i januar 2010. ATVT-studien er en prospektiv prosess- og utfallsstudie av terapi med menn som søker hjelp for vold mot partner. Fem ATV kontor er involvert i studien; Oslo, Drammen, Vestfold, Kristiansand og Stavanger. Overordnet søker prosjektet å bringe frem kunnskap som kan bidra både til forebyggende og behandlende intervensjoner. Prosjektet er ferdig med datainnsamlingen. Det har blitt hentet inn data før behandlingsstart, under behandling, ved behandlingsslutt, samt 1 ½ år etter avsluttet behandling. Det ble innhentet data fra både mennene og deres partnere. ATVT-studien vil etter hvert kunne gi svar på hva som kan være virksomme faktorer i behandling for de ulike grupper av menn som oppsøker ATV. Det har blitt publisert flere artikler fra studien. Resultater fra studien har også blitt presentert i plenumsforedrag på nordiske og europeiske konferanser.

Kontaktpersoner: Odd Arne Tjersland på o.a.tjersland@psykologi.uio.no, eller en av forskerne; Bente Lømo, bente@atv-stiftelsen.no, og Ingunn Rangul Askeland, i.r.askeland@nkvts.unirand.no.

Studien «Fedre, rus og vold»

Henning Mohaupt ved ATV Stavanger har fått innvilget opptak som doktorgradsstipendiat ved UiO med prosjektet «Hvordan representerer menn som utøver partnervold relasjonen til sine barn?». Stipendiatperioden er fra august 2016 til desember 2018. Hovedveileder er Fanny Duckert ved UiO, biveileder er Ingunn R. Askeland ved NKVTS. Prosjektet er et samarbeid mellom ATV og Kompetanse-senter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), hvor kontaktperson er Sverre Nesvåg. Professor Fanny Duckert ved UiO er veileder for prosjektet. Det brukes kontrollgruppe i dette studiet. Datainnsamlingen ble startet opp i 2012 og ble avsluttet i 2015. Til sammen foreligger det nå data og intervjutranscript for 40 menn som går i behandling ved ATV, samt 8 menn i en sammenligningsgruppe.

Kontaktperson: Henning Mohaupt, henning@atv-stiftelsen.no