Ledige stillinger

ATV Tromsø søker nå:

1 psykolog/ terapeut i 100% fast stilling, eventuelt i ett års engasjement frem til 1.1.2022

1 psykolog/psykologspesialist med barnefaglig kompetanse i 100% fast stilling.

ATV Tromsø har for tiden fem ansatte, alle psykologer, og holder til i lyse og trivelige lokaler i Tromsø sentrum. Kontoret er veletablert i Tromsø kommune og har gode samarbeidsrelasjoner med andre etater.

Hovedoppgaven for begge stillingene vil være psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper, for voksne som utøver vold i nære relasjoner og deres familier. Det innebærer at det i noen grad også gis et tilbud til voksne og barn som har vært utsatt for vold samt arbeid med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. ATVs arbeid med å gi et godt tilbud til alle i familien som er berørt av vold er ett av stiftelsens hovedsatsingsområder. Voldsspesifikk behandling vil ofte innebære samarbeid med andre instanser som barneverntjenesten, familievernkontoret og andre. Ansatte i behandlerstillinger på ATV vil også ha oppgaver knyttet til fagformidling, veiledningsoppdrag og prosjekter. ATV Tromsø samarbeider med ATV Finnmark, Bodø og Trondheim om et Urfolksprosjekt, der vi jobber for at tilbudet vårt skal oppleves relevant og verdig også for den samiske befolkningen.

Vi ønsker oss to engasjerte kollegaer med god psykoterapeutisk erfaring som har lyst til å lære mer om vold og terapi. Teamet ønsker seg barnefaglig spisskompetanse for å supplere kompetansen vi allerede har. ATV kan tilby en variert og allsidig arbeidshverdag med mulighet til å påvirke videreutviklingen av kontoret. Alle nyansatte vil få god opplæring og veiledning av erfarne voldsterapeuter. I tillegg får man gleden av å være del av et stort og spennende nasjonalt faglig felleskap.

Vi søker en dyktig og selvstendig kollega som;

– Liker å være psykoterapeut

– Synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring

– Trives med å jobbe i team

– Har gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet

Det må påregnes noe reising som en del av arbeidet. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt.

Menn og fagpersoner med samisk bakgrunn eller språk og kulturkompetanse oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 18. desember 2020
Tiltredelse: etter avtale
Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no,
Adresse: Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 0184 Oslo.
Spørsmål om stillingen rettes til kontorleder Barbora Jakobsen, mobil: 410 46 952, barbora@atv-stiftelsen.no