«Si det videre» – En modell for å gjennomføre informasjonssamtaler med barn som lever med vold

Alternativ til Vold Oslo har utviklet en modell for å gi barn til utøvere av vold informasjon om vold. Vi møter barna og foreldrene hver for seg og sammen. Målet er at barna skal få nødvendig kunnskap om vold. Samtidig vil det viktigste være at forelderen selv klarer å si noe om sin vold, sitt ansvar og hvordan han/hun prøver å bli en tryggere forelder.

Vold skaper smerte, bekymring og redsel hos barn og påvirker deres trygghet. Også i familier der volden har opphørt, kan det gå lang tid før barn føler seg trygge. Vi vet at barn som har vokst opp med vold har økt risiko for utvikling av fysiske og psykiske lidelser senere i livet. Mange barn legger ansvaret og skylden for volden på seg selv.  Barna trenger derfor hjelp fra voksne til å skape mening i det som har skjedd.

Kurset inneholder en grundig presentasjon av modellen, deling av erfaringer med vignetter og video og gruppearbeid.

Kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Målgruppe: Dette kurset er rettet mot fagpersoner som møter familier der foreldre har utøvd vold. Vi oppfordrer deltagere til å melde seg på minimum 2 fra samme arbeidssted, slik at man kan drøfte bruken av modellen innenfor egne rammer.

Dato/tidspunkt: 11.april 2019, 09.00-15.30

For de som ønsker å møte forberedt er modellen grundig presentert i en veileder som du finner her.

Sted
Alternativ til Vold Oslo Lilletorget 1, 0184 Oslo
Tid
11. april 2019
Pris
  • 2600,- inkludert lunsj
Påmeldingsfrist
08. april 2019

Påmelding åpner 11. februar 2019

Foredragsholdere

Øygunn Lid
Øygunn Lid Psykologspesialist
Yalila Castro
Yalila Castro Psykolog