Bålmesterutdanning: om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelpeyrket

Kurset er fulltallig. Vi håper på å få satt opp et nytt kurs i 2019, følg med på vår webside. 
Dette todagerskurset baserer seg på Per Isdals nye bok «Smittet av Vold». Første dag går gjennom forskning og teori om hvordan terapeuter og hjelpere blir påvirket av møtet med vold, rus, smerte eller avmakt i våre klienters liv. Andre dag fokuserer på forebygging, og spesielt på en sentral metode i Isdals tenkning; Leirbålet! Målet er at kursdeltagerne skal kunne følge opp egen eller andres personalgrupper, samt kunne lede et leirbål.

Godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Temaer for kursdagene: Belastninger i yrkesutøvelsen. Sekundærtraumatisering og compassion fatigue. Forebygging og behandling i forhold til «belastningsskader» i hjelperyrket. Leirbål.
Målgruppe: Terapeuter og hjelpere som jobber med menneskers lidelse: Psykologer, leger, barnevernsarbeidere, sosionomer, sykepleiere, bistandsadvokater osv.
Forventet utbytte: Omfattende kunnskap om sekundærtraumatisering , compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrket. Kompetanse i forebygging og behandling for hjelpere. Læring av «leirbålsmetoden».

Dato og tidspunkt: 27 – 28.09.2018 (1000 – 1600 + 0900 – 1500).

 

Sted
Alternativ til Vold Oslo Lilletorget 1, 0184 Oslo
Tid
27. - 28. september 2018
Pris
  • 4000,- Kroner 4000,- inkludert lunsj
Påmeldingsfrist
21. september 2018

Påmelding åpner 23. januar 2018

Foredragsholdere

Per Isdal
Per Isdal Ass. direktør, leder for region vest og ATV Stavanger og psykologspesialist