Kraften i et brev – avklaringsprosess etter vold og overgrep – 12. juni

Kurs i avklaringsprosess etter vold og overgrep, en metode som tar utgangspunkt i at den som har utøvd vold skriver, som en del av terapi, brev til barnet eller partner. Ved hjelp av kasus og video vil vi illustrere hvordan jobbe med barn og voksne i familier der det har vært vold. Vi vil gå gjennom kartlegging og terapeutisk arbeid med det enkelte barn og søsken, behandling av den som har utøvd vold og samarbeid mellom terapeutene.

Godkjent som 6 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Tidspunkt: 12. juni 2018 – 09.30 til 15.30.

Tema for kursdagen

  • Terapeutisk arbeid og tverretatlig samarbeid for å følge opp familier der det har vært vold.
  • Voldsspesifikt arbeid med den som har utøvd vold, kartlegging, terapi eller voldsspesifikk oppfølging av barna og/eller den voksne som har vært utsatt for vold, samtale med familien om vold, ansvar, konsekvenser og trygghetsplan.

Innhold
Ved bruk av Abuse Clarification Process – Avklaringsprosess etter vold/overgrep, utviklet av bl. a. Dr. Ben Saunders fra South Carolina, viser vi hvordan man kan jobbe med hele familien i voldssaker. Med video og eksempler illustreres og deles klinisk erfaring fra terapeutisk arbeid med foreldre som har utøvd vold og kartlegging og terapeutisk arbeid med barna deres som har vært utsatt for vold.

Hensikten med metoden er bl.a. at den som har utøvd volden skal få økt innsikt og at de berørte barna skal fratas følelse av skyld og ansvar.

Målgruppe
Psykologer og andre kliniske terapeuter som jobber terapeutisk med familier der det har vært vold. Det er aktuelt både for de som jobber med utsatt og de som jobber med den som har utøvd vold. Det er i særlig grad rettet mot familievernkontorer, BUP, Statens Barnehus og andre som er i direkte terapeutisk arbeid med disse familiene.

Forventet utbytte
Et konkret rammeverk og metode for å jobbe voldsspesifikt med familier, som inkluderer samarbeid rundt både den som har utøvd vold og barn og voksne som har vært utsatt for vold.

Sted
Alternativ til Vold Oslo Lilletorget 1, 0184 Oslo
Tid
12. juni 2018
Pris
  • 2600,- inkludert lunsj
Påmeldingsfrist
07. juni 2018

Påmelding åpner 09. februar 2018

Foredragsholdere

Barbora Jakobsen
Barbora Jakobsen Psykolog og kontorleder ved ATV Tromsø
Marianne Skogstad Eriksen
Marianne Skogstad Eriksen Psykolog