Grunnkurs i behandlingsarbeid med mannlige utøvere 2018

Dette todagers kurset er basert på erfaringene vi har høstet på ATV om hva som kan være nyttig og god behandling for mannlige voldsutøvere. Kurset er for psykoterapeuter, psykologer, psykiatere i ulike instanser som har anledning til å jobbe med eller jobber med utøvere av vold i nære relasjoner.

Alternativ til Vold har siden starten i 1987 tilbudt behandling til utøvere av vold i nære relasjoner, primært menn. Dette kurset er basert på erfaringene man har høstet på ATV om hva som kan være nyttig og god behandling for voldsutøvere. Kurset vil ha fokus på praktisk klinisk arbeid og teoretisk rasjonale for dette arbeidet. Kurset er rettet mot behandlere som møter voldsutøvere i sitt arbeid.

Godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Tidspunkt for kursdagene er følgende:

Tirsdag 18. september kl.10:00-16:00 og Onsdag 19. september kl.09:00-15:00

Temaer for kursdagene vil være:
• Grunnleggende om vold og vold i nære relasjoner
• Hvordan påvirker vold familien
• Klinisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner

Hovedfokus vil være på metodikk og kliniske verktøy, og teoretisk rasjonale for disse. Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe: Psykoterapeuter, psykologer, leger, psykiatere i ulike instanser som har anledning til å jobbe med eller jobber med utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier, for eksempel innenfor spesialisthelsetjenesten, som privatpraktiserende eller i familievernet.

Forventet utbytte: En økt teoretisk forståelse av utøveren og hva utøveres vold handler om. At deltageren har fått flere kliniske metodeverktøy som kan brukes i møte med utøvere av vold i nære relasjoner. En senket terskel (økt trygghet) for å gå inn i samtaler med utøvere om volden som problem.

Sted
Alternativ til Vold Oslo Lilletorget 1, 0184 Oslo
Tid
18. - 19. september 2018
Pris
  • 4000,- Kroner 4000,- inkludert lunsj
Påmeldingsfrist
14. september 2018

Påmelding åpner 23. januar 2018

Foredragsholdere

Cecilie Guldvog
Cecilie Guldvog Leder for region sør og ATV Vestfold og psykologspesialist
Per Stjernelund
Per Stjernelund Psykologspesialist ved ATV Vestfold