ATV åpner nytt kontor i Bodø!

4 faste stillinger for psykolog/psykologspesialist/psykoterapeut

I forbindelse med regjeringens Opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner har Stortinget og Bodø kommune stilt midler til disposisjon for opprettelse av et nytt ATV-kontor i Bodø. Senteret skal ha 4 ansatte terapeuter, og være et behandlingstilbud for voksne utøvere og utsatte for vold i nære relasjoner, samt barn som har opplevd vold i familien.

ATV søker fire engasjerte psykologer/psykologspesialister til å bygge opp et behandlingsmiljø i Bodø. En av stillingene vil også innebære en lederfunksjon.  Psykologspesialist Per Isdal ved ATV Stavanger har ansvaret for oppfølgingen av senteret i Bodø i etableringsfasen.

ATV har gode rammebetingelser for å drive faglig utviklingsarbeid. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og innen nyere utviklings- og tilknytningsteori. Ansatte i behandlerstillinger på ATV har også oppgaver knyttet til fagformidling og veiledningsoppdrag. Vi søker deg som:

  • Liker å jobbe i team
  • Synes at vold er en spennende terapeutisk utfordring
  • Liker at det settes av tid til fagutvikling

Erfaring fra arbeid med vold er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant.  Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv. Vi kan love et spennende fagfelt og nær kontakt med det faglige fellesskapet i ATV. Både kvinner og menn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 31.07.2017. Tiltredelse; så raskt som mulig.
Søknader sendes per@atv-stiftelsen.no.

Spørsmål om søknaden rettes til psykologspesialist Per Isdal på mobil, 9754771 eller mail.

 

 

Kontaktperson

Bilde: Per Isdal