Alternativ til Vold i Telemark søker psykoterapeut/ psykolog i 100 % engasjement frem til 1. juni 2018.

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 11 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV kontorer i Norden. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn.

Alternativ til Vold i Telemark søker psykoterapeut/ psykolog i 100 % engasjement frem til 1. juni 2018.

Alternativ til Vold i Telemark ligger sentralt i Porsgrunn og har lyse og trivelige lokaler. Vi er et lite kontor med tre ansatte, og har et hyggelig faglig og sosialt miljø.

Hovedoppgaven for stillingen er behandling av personer som utøver vold i nære relasjoner. Behandlingen gis individuelt og i grupper.

ATV Telemark gir et spesialisert behandlingstilbud for mennesker som utøver vold i nære relasjoner – både kvinner og menn. Vi har også et behandlingstilbud til de som er utsatt for vold, både voksne og barn. Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier.

ATV har gode rammebetingelser for å drive faglig utviklingsarbeid. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og innen nyere utviklings- og tilknytningsteori. Ansatte i behandlerstillinger på ATV har også oppgaver knyttet til fagformidling og veiledningsoppdrag.

Vi søker deg som:
• Liker å jobbe i små team
• Synes at vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
• Liker at det settes av tid til fagutvikling

Erfaring fra arbeid med vold er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv. Menn oppfordres til å søke.

Tiltredelse: etter avtale
Søknadsfrist: 15. mai 2017
Søknader sendes på e-post til: wibecke@atv-stiftelsen.no , adresse: Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Spørsmål om stillingen rettes til leder ved ATV- region Sør v/ leder og psykologspesialist Cecilie Guldvog, telefon 90751814.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktperson: Cecilie Guldvog, Psykologspesialist og Regionleder for ATV Sør

Bilde: Cecilie Guldvog