«Prøv å forstå meg» – en veileder til forebygging og behandling av voldsproblemer hos ungdom er nå lansert

«Prøv å forstå meg» – en veileder til forebygging og behandling av voldsproblemer hos ungdom er nå lansert

Denne veilederen er laget i forbindelse med «Rødt kort»- prosjektet ved ATV Drammen. Prosjektet var et forebyggende tiltak mot kjærestevold finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet i perioden 2015 – 2016. Innholdet i veilederen er basert på ATV Drammens kliniske erfaring med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer i 20 år.

Her finner du veilederen i både lavoppløselig og høyoppløselig versjon.
Vi arrangerer også kurset «Prøv å forstå meg»: viderekommende kurs om ungdom og vold, den 31. august i Oslo.